IELTS ‘de Eşdeğerlerin Düşürülmesi ve ielts Dava Hakkında

IELTS dosyalarımızda IELTS ‘nin eşdeğerliliğinin ÖSYM tarafından düşürülmesi ile ilgili alınan bilirkişi raporu sonrası savcı düşüncesi tarafımıza ulaşmıştır.
Savcının görüşü İELTS ‘nin eşdeğerliliğinin düşürülmesinin bilimsel ve mantıksal bir gerekçe olmadığından bahisle hukuka uygun olmadığı ve iptali yönündedir. Tüm İELTS eşdeğerlilik mağdurlarının bilgisine sunarız. Önemli bir gelişme olup birçok kişinin mağduriyetinin gelecek olumlu mahkeme kararı ile çözüleceğini düşünmekteyiz.
 Savcı düşüncesine ve duyuru sayfamıza ulaşmak için tıklayınız.