Blog Son Yayınlar

Aile Hukuku ve Boşanma Davası
By Av. Mustafa Kemal Batur / 17 Ocak 2016

Boşanma davası açmak ve boşanmak istiyorum. Boşanma avukatı

Ülkemizde evlilik birliğine devam etmek istemeyen eşler boşanma hakkına sahiptiler. Eşlerin evlilik tarihinden itibaren veya belirli bir süre sonra yahut bir olay sonrasında aralarında geçen tartışmalar sonucunda karar almaları ile boşanma avukatı ile boşanma davaları açılmaktadır. Her evli çiftin başına gelebilecek bu durum sonrası akıllara gelen bir çok soru vardır. Bize ulaşan sorular ise başlıca şunlardır. Boşanmanın etkileri nelerdir? Boşanma avukatı bulmalı mıyım? Boşanmak ne kadar sürer? Dava ne kadar sürer? Boşanırsam çocuklar ne olacak? Boşanma durumunda nafaka alır mıyım? Nafaka öder miyim?, Boşandıktan sonra ne zaman tekrar evlenebilirim? Eşimi aldattım ne yapmalıyım? Eşim beni aldattı, zina yaptı ne yapmalıyım? Eşimi seviyorum ama ayrılmak istiyorum. Eşim evi terk etti ne yapabilirim? Ayrılmak istiyorum ne yapabilirim? Boşandım ama pişmanım, tekrar evlenebilir miyim? Eşim boşanmak istiyor ben istemiyorum ne yapabilirim? Evet bu konu son derece hassas bir konu ve bu nedenle hem eşler için hemde eşlerin yakınları için hukuk ofisimiz olarak bizde son derece hassas ve gizlilik prensiplerimiz gereği konuyu en iyi şekliyle çözmekteyiz. Eğer boşanma konusunda kararınızı vermişseniz bir boşanma avukatı ile bağlantıya geçmeniz gerekmektedir. En iyi avukat sizin hukuki haklarınızı savunur. Bu nedenle mutlaka davanızı bir avukat ile açın. Çekişmeli ve çekişmesiz boşanma davalarında sizin hukuki yardımcınız bir avukattır. Velayet ve nafaka konusunu, mal ayrılığı, mal rejimi gibi önemli ve hassas konularda boşanma avukatı ile yola çıkmanız davanızın süreci için son derece önemlidir. Boşanma davalarında kısa sürede sonuç almak en önemli konudur. Çünkü eşler için çekilmez bir hal almış yaşam varsa ve evlilik birliği temelinden sarsılmış ise artık uzun davalar, günlerce aylarca beklemek azdırap haline gelecektir. Boşanmak isteyen eşler hukuk ofisimize başvurmaları durumunda konu üzerinde ilgili boşanma avukatı çalışma yapılıp en kısa sürede boşanmanın gerçekleştirilmesi için gereken adımlar atılır. Hukuk mahkemelerinde açılacak boşanma davalarında en önemli kriter eşlerin durumu ve kararlarıdır. Bu konu üzerine avukatlarımız sizden gelecek bilgileri toplar ve işlemleri başlatır. Mal varlığı Türk Medeni Kanunu hükümleri çerçevesinde ele alınır ve paylaştırılır. Yeni ve eski medeni kanun kapsamında değerlendirilen taşınır ve taşınmaz mallarınız ile nafaka konusu boşanma avukatı tarafından çözüme kavuşturulur. Ayrılmak istiyorum, diyen eşler ise beraberce ofisimize gelirler ise ayrılık ve boşanma daha kolay gerçekleştirilir. Eşlerin ayrılık ve boşanma konusundaki kararları bizim için olduğu kadar yargılama içinde büyük öneme sahiptir. Bu nedenle eşler ile görüşmelerimiz ve varsa mağduriyetleri en ince ayrıntısına kadar dinlenmekte ve çözüm bulunmaktadır. Eşiniz aldatıyor ise ve başka bir kadın veya erkek varsa bu konuda da gerekli işlemler en iyi şekliyle yürütülmelidir. Aldatıldım diyen veya aldatılıyorum diyen eşler kararlarını vermeleri durumunda boşanma avukatlık hizmeti veren ofisimize ulaşmalıdırlar. Tazminat davası ve ceza davası gereken durumlarda davalar açılacaktır. Maddi manevi tazminat talepleri boşanma davalarında yoğun şekilde yer bulmaktadır. Maddi durumu kötü olan taraf ile durumu iyi olan taraf için süreç daha farklı ilerleyecektir. Evlilikte sadakat kanunlarımıza göre çok önemlidir bu konuda da yapılacak bir çok önemli çözüm vardır. Hukuk ofisimize boşanma davası için ulaşabilir ve boşanma avukatları konuyu çözüme kavuşturacaklardır. Anlaşmalı boşanma sözleşmesi, protokolü, çekişmeli boşanma , boşanma dilekçesi hazırlanırken kaleme alınır ve boşanma davaları hızlıca sonuca kavuşturulur. Türkiye’nin her yerinden: 0212 9777652 Boşanma Avukatı ve boşanma davası ofis bölümüne bağlabilirsiniz.             Boşanma hukuku hakkında Boşanma dava dilekçesi aramak sizi doğru yola götürmeyebilir. Anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma için mutlaka avukat desteği alınız. Velayet ve çocukların durumu hakkında detaylı bilgiler gibi bir çok konuda sizi en iyi avukat savunur. En iyi boşanma avukatı size çözüm bulacaktır. İstanbul boşanma avukatı. Boşanma hukuk ofisleri.
Aile Hukuku ve Boşanma Davası
By Av. Mustafa Kemal Batur / 22 Ocak 2014

Anlaşmalı Boşanma, Kanun Maddeleri ve Örnek Dilekçe

Anlaşmalı Boşanma Şartları: 1- Evlilik en az bir yıl sürmüş olmalı, 2- Eşlerin bizzat başvurması yada eşlerden birisinin başvurması halinde duruşmada diğer eşin kabul etmesi, 3- Eşlerin bizzat dinlenmesi 4- Eşlerin boşanma irade ve taleplerini hiç bir baskı ve etki altında kalmadan serbest iradeleri ile verdikleri konusunda hakim üzerinde kesin bir kanaatını oluşması, 5- Mali konularda ve çocukların velayeti konusunda eksiksiz ve tereddütsüz olarak eşlerin anlaşması halinde anlaşmalı boşanma hükümlerine göre karar verilmelidir.     AİLE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA ANKARA DAVACI_______:…………. Adres DAVALI_______ :…………Adres DAVA KONUSU_:Şiddetli geçimsizlik nedeni ile Anlaşmalı boşanma talep ve davası. DAVA TARİHİ:../…/… İZAHI : 1-Davacı (İsim) ile davalı eşi(İsim) ../../….tarihinden beri evli bulunmaktadır. 2-Ancak eşler evlendikleri günden bu güne kadar birbirine uyum sağlayamamış,müşterek hayat çekilmez hale gelmiştir. Bu nedenle bir arada yaşayarak evlilik birliğini devam ettirmeleri mümkün görünmemektedir. 3- Davalı eş de boşanmayı kabul etmektedir.Eşler arasında ../../….tarihli bir protokol yapılarak mali sonuçları hakkında anlaşmaya varılmıştır. Bu protokol dilekçemize ekli bulunmaktadır.Bu itibar ile Medeni Kanunumuzun ilgili maddesi uyarınca tarafların anlaşmalı boşanmalarını talep etmek zaruretimiz hasıl olmuştur. SONUÇ VE İSTEK : Davalı eş de boşanmayı kabul ettiğinden ../../….tarihli protokol de göz önünde tutularak tarafların boşanmalarına, Duruşma gününün tarafımıza bildirilmesine dair iş bu dilekçemin kabulünü arz ve talep ederiz. …/…./2013 DAVALI DAVACI         AİLE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA ANKARA BOŞANMA PROTOKOLÜ TARİH : DAVACI: İsim ve adres DAVALI: isim ve adres HÜKÜMLER : 1- BOŞANMA HUSUSU : Her iki taraf da karşılıklı olarak boşanmayı kabul etmişlerdir. Evlilik birliğinin sona erdirilmesi konusunda her iki taraf da mutabıktırlar. 2- NAFAKA VE TAZMİNAT HUSUSU: Tarafların karşılıklı olarak Nafaka ve tazminat talebi yoktur. Bu husustaki taleplerden bu dosya için ve ileriye yönelik olarak açılacak olan davalardan vazgeçmişlerdir. 3- EŞYALAR HUSUSU: Taraflar tüm ev eşyaları ve ziynet (altın,takılar) konusunda da anlaşmışlardır ve paylaşmışlardır.Karşılıklı birbirlerinden eşyalar ve takılar konusunda hiçbir talepleri yoktur. 4- MAHKEME MASRAFLARI KONUSU : Taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden mahkeme masrafları ve ücretler ile ilgili ücret talep etmeyeceklerdir. Tüm masraflar ortak pay edilecektir. SONUÇ : Yukarıda açıklanan tüm hususlar üzerinde taraflar mutabakata varmış olup işbu protokol mahkeme dosyasına sunulmak üzere karşılıklı teati sonucu tanzim ve imza olunmuştur. DAVALI DAVACI         Türk Medeni Kanunu İkinci Bölüm / Boşanma BOŞANMA A. Boşanma sebepleri I. Zina MADDE 161.- Eşlerden biri zina ederse, diğer eş boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde zina eyleminin üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur. II. Hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış MADDE 162.- Eşlerden her biri diğeri tarafından hayatına kastedilmesi veya kendisine pek kötü davranılması ya da ağır derecede onur kırıcı bir davranışta bulunulması sebebiyle boşanma davası açabilir. Davaya hakkı olan eşin boşanma sebebini öğrenmesinden başlayarak altı ay ve her hâlde bu sebebin doğumunun üzerinden beş yıl geçmekle dava hakkı düşer. Affeden tarafın dava hakkı yoktur. III. Suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme MADDE 163.- Eşlerden biri küçük düşürücü bir suç işler veya haysiyetsiz bir hayat sürer ve bu sebeplerden ötürü onunla birlikte yaşaması diğer eşten beklenemezse, bu eş her zaman boşanma davası açabilir. IV. Terk MADDE 164.- Eşlerden biri, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmemek maksadıyla diğerini terk ettiği veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmediği takdirde ayrılık, en az altı ay sürmüş ve bu durum devam etmekte ve istem üzerine hâkim tarafından yapılan ihtar sonuçsuz kalmış ise; terk edilen eş, boşanma davası açabilir. Diğerini ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmaksızın ortak konuta dönmesini engelleyen eş de terk etmiş sayılır. Davaya hakkı olan eşin istemi üzerine hâkim, esası incelemeden yapacağı ihtarda terk eden eşe iki ay içinde ortak konuta dönmesi gerektiği ve dönmemesi hâlinde doğacak sonuçlar hakkında uyarıda bulunur. Bu ihtar gerektiğinde ilân yoluyla yapılır. Ancak, boşanma davası açmak için belirli sürenin dördüncü ayı bitmedikçe ihtar isteminde bulunulamaz ve ihtardan sonra iki ay geçmedikçe dava açılamaz. V. Akıl hastalığı MADDE 165.- Eşlerden biri akıl hastası olup da bu yüzden ortak hayat diğer eş için çekilmez hâle gelirse, hastalığın geçmesine olanak bulunmadığı resmî sağlık kurulu raporuyla tespit edilmek koşuluyla bu eş boşanma davası açabilir. VI. Evlilik birliğinin sarsılması MADDE 166.- Evlilik birliği, ortak hayatı sürdürmeleri kendilerinden beklenmeyecek derecede temelinden sarsılmış olursa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir. Yukarıdaki fıkrada belirtilen hâllerde, davacının kusuru daha ağır ise, davalının açılan davaya itiraz hakkı vardır. Bununla beraber bu itiraz, hakkın kötüye kullanılması niteliğinde ise ve evlilik birliğinin devamında davalı ve çocuklar bakımından korunmaya değer bir yarar kalmamışsa boşanmaya karar verilebilir. Evlilik en az bir yıl sürmüş ise, eşlerin birlikte başvurması ya da bir eşin diğerinin davasını kabul etmesi hâlinde, evlilik birliği temelinden sarsılmış sayılır. Bu hâlde boşanma kararı verilebilmesi için, hâkimin tarafları bizzat dinleyerek iradelerinin serbestçe açıklandığına kanaat getirmesi ve boşanmanın malî sonuçları ile çocukların durumu hususunda taraflarca kabul edilecek düzenlemeyi uygun bulması şarttır. Hâkim, tarafların ve çocukların menfaatlerini göz önünde tutarak bu anlaşmada gerekli gördüğü değişiklikleri yapabilir. Bu değişikliklerin taraflarca da kabulü hâlinde boşanmaya hükmolunur. Bu hâlde tarafların ikrarlarının hâkimi bağlamayacağı hükmü uygulanmaz. Boşanma sebeplerinden herhangi biriyle açılmış bulunan davanın reddine karar verilmesi ve bu kararın kesinleştiği tarihten başlayarak üç yıl geçmesi hâlinde, her ne sebeple olursa olsun ortak hayat yeniden kurulamamışsa evlilik birliği temelden sarsılmış sayılır ve eşlerden birinin istemi üzerine boşanmaya karar verilir. B. Dava I. Konusu MADDE 167.- Boşanma davası açmaya hakkı olan eş, dilerse boşanma, dilerse ayrılık isteyebilir. II. Yetki MADDE 168.- Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir. III. Geçici önlemler MADDE 169.- Boşanma veya ayrılık davası açılınca hâkim, davanın devamı süresince gerekli olan, özellikle eşlerin barınmasına, geçimine, eşlerin mallarının yönetimine ve çocukların bakım ve korunmasına ilişkin geçici önlemleri re’sen alır. C. Karar I. Boşanma veya ayrılık MADDE 170.- Boşanma sebebi ispatlanmış olursa, hâkim boşanmaya veya ayrılığa karar verir. Dava yalnız ayrılığa ilişkinse, boşanmaya karar verilemez. Dava boşanmaya ilişkinse, ancak ortak hayatın yeniden kurulması olasılığı bulunduğu takdirde ayrılığa karar verilebilir. II. Ayrılık süresi MADDE 171.- Ayrılığa bir yıldan üç yıla kadar bir süre için karar verilebilir. Bu süre ayrılık kararının kesinleşmesiyle işlemeye başlar. III. Ayrılık süresinin bitimi MADDE 172.- Süre bitince ayrılık durumu kendiliğinden sona erer. Ortak hayat yeniden kurulmamışsa, eşlerden her biri boşanma davası açabilir. Boşanmanın sonuçları düzenlenirken ilk davada ispatlanmış olan olaylar ve ayrılık süresinde ortaya çıkan durumlar göz önünde tutulur. IV. Boşanan kadının kişisel durumu MADDE 173.- Boşanma hâlinde kadın, evlenme ile kazandığı kişisel durumunu korur; ancak, evlenmeden önceki soyadını yeniden alır. Eğer kadın evlenmeden önce dul idiyse hâkimden bekârlık soyadını taşımasına izin verilmesini isteyebilir. Kadının, boşandığı kocasının soyadını kullanmakta menfaati bulunduğu ve bunun kocaya bir zarar vermeyeceği ispatlanırsa, istemi üzerine hâkim, kocasının soyadını taşımasına izin verir. Koca, koşulların değişmesi hâlinde bu iznin kaldırılmasını isteyebilir. V. Boşanmada tazminat ve nafaka 1. Maddî ve manevî tazminat MADDE 174.- Mevcut veya beklenen menfaatleri boşanma yüzünden zedelenen kusursuz veya daha az kusurlu taraf, kusurlu taraftan uygun bir maddî tazminat isteyebilir. Boşanmaya sebep olan olaylar yüzünden kişilik hakkı saldırıya uğrayan taraf, kusurlu olan diğer taraftan manevî tazminat olarak uygun miktarda bir para ödenmesini isteyebilir. 2. Yoksulluk nafakası MADDE 175.- Boşanma yüzünden yoksulluğa düşecek taraf, kusuru daha ağır olmamak koşuluyla geçimi için diğer taraftan malî gücü oranında süresiz olarak nafaka isteyebilir. Nafaka yükümlüsünün kusuru aranmaz. 3. Tazminat ve nafakanın ödenme biçimi MADDE 176.- Maddî tazminat ve yoksulluk nafakasının toptan veya durumun gereklerine göre irat biçiminde ödenmesine karar verilebilir. Manevî tazminatın irat biçiminde ödenmesine karar verilemez. İrat biçiminde ödenmesine karar verilen maddî tazminat veya nafaka, alacaklı tarafın yeniden evlenmesi ya da taraflardan birinin ölümü hâlinde kendiliğinden kalkar; alacaklı tarafın evlenme olmaksızın fiilen evliymiş gibi yaşaması, yoksulluğunun ortadan kalkması ya da haysiyetsiz hayat sürmesi hâlinde mahkeme kararıyla kaldırılır. Tarafların malî durumlarının değişmesi veya hakkaniyetin gerektirdiği hâllerde iradın artırılması veya azaltılmasına karar verilebilir. Hâkim, istem hâlinde, irat biçiminde ödenmesine karar verilen maddî tazminat veya nafakanın gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir. 4. Yetki MADDE 177.- Boşanmadan sonra açılacak nafaka davalarında, nafaka alacaklısının yerleşim yeri mahkemesi yetkilidir. 5. Zamanaşımı MADDE 178.- Evliliğin boşanma sebebiyle sona ermesinden doğan dava hakları, boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. VI. Mal rejiminin tasfiyesi 1. Boşanma hâlinde MADDE 179.- Mal rejiminin tasfiyesinde eşlerin bağlı olduğu rejime ilişkin hükümler uygulanır. 2. Ayrılık hâlinde MADDE 180.- Ayrılığa karar verilirse mahkeme, ayrılığın süresine ve eşlerin durumlarına göre aralarında sözleşmeyle kabul edilmiş olan mal rejiminin kaldırılmasına karar verebilir. VII. Miras hakları MADDE 181.- Boşanan eşler, bu sıfatla birbirlerinin yasal mirasçısı olamazlar ve boşanmadan önce yapılmış olan ölüme bağlı tasarruflarla kendilerine sağlanan hakları, aksi tasarruftan anlaşılmadıkça, kaybederler. Boşanma davası devam ederken, ölen davacının mirasçılarından birisinin davaya devam etmesi ve davalının kusurunun ispatlanması hâlinde de yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. VIII. Çocuklar bakımından ana ve babanın hakları 1. Hâkimin takdir yetkisi MADDE 182.- Mahkeme boşanma veya ayrılığa karar verirken, olanak bulundukça ana ve babayı dinledikten ve çocuk vesayet altında ise vasinin ve vesayet makamının düşüncesini aldıktan sonra, ana ve babanın haklarını ve çocuk ile olan kişisel ilişkilerini düzenler. Velâyetin kullanılması kendisine verilmeyen eşin çocuk ile kişisel ilişkisinin düzenlenmesinde, çocuğun özellikle sağlık, eğitim ve ahlâk bakımından yararları esas tutulur. Bu eş, çocuğun bakım ve eğitim giderlerine gücü oranında katılmak zorundadır. Hâkim, istem hâlinde irat biçiminde ödenmesine karar verilen bu giderlerin gelecek yıllarda tarafların sosyal ve ekonomik durumlarına göre ne miktarda ödeneceğini karara bağlayabilir. 2. Durumun değişmesi MADDE 183.- Ana veya babanın başkasıyla evlenmesi, başka bir yere gitmesi veya ölmesi gibi yeni olguların zorunlu kılması hâlinde hâkim, re’sen veya ana ve babadan birinin istemi üzerine gerekli önlemleri alır. D. Boşanmada yargılama usulü MADDE 184.- Boşanmada yargılama, aşağıdaki kurallar saklı kalmak üzere Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa tâbidir: 1. Hâkim, boşanma veya ayrılık davasının dayandığı olguların varlığına vicdanen kanaat getirmedikçe, bunları ispatlanmış sayamaz. 2. Hâkim, bu olgular hakkında gerek re’sen, gerek istem üzerine taraflara yemin öneremez. 3. Tarafların bu konudaki her türlü ikrarları hâkimi bağlamaz. 4. Hâkim, kanıtları serbestçe takdir eder. 5. Boşanma veya ayrılığın fer’î sonuçlarına ilişkin anlaşmalar, hâkim tarafından onaylanmadıkça geçerli olmaz. 6. Hâkim, taraflardan birinin istemi üzerine duruşmanın gizli yapılmasına karar verebilir.  
1 21 22 23