Polis Akademisi ve Polis Kolejlerinin Kapatılması ve Dava Mahkeme Süreci

 

Polis Koleji ve Polis Akademisinin kapatılması hakkında tarafımıza ulaşan kişilerin ve ailelerin mağduriyetlerini bilmekteyiz. Ne yazık ki hukuk devletinde olmaması gereken şekilde büyük bir mağduriyet yaşatılmış durumda. Bu mağduriyetin yanında hakların elden alınması durumu mevcuttur.

 

 

 

YENİ DUYURU
EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ POLİS KOLEJLERİ

 

SAYIN VELİLERİMİZ VE ÖĞRENCİLERİMİZ

 

Polis Koleji 04.04.2015 tarih ve 6638 sayılı kanunun 47.Maddesi gereğince kapatılmıştır.

Söz konusu kanun gereğince; Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ile yapılan görüşmeler neticesinde, öğrencilerimizin nakil olmak istedikleri okulun puanına göre www.poliskoleji.pol.tr internet adresinde yayınlanan örnek matbu dilekçe doldurulmak suretiyle nakil talebi yapmaları gerekmektedir.

Nakil talebinde bulunurken;

1-) Velilerimiz; öğrencilerimiz için, yalnızca tek bir okul tercihinde bulunacaklardır. Bu tarihe kadar yapılan yazılı başvurular (fax yahut e-mail yoluyla gönderilen nakil dilekçeleri) geçersiz olup, güncellenen “Nakil Dilekçesi” formatı, www.poliskoleji.pol.tr internet adresinden tekrar edinilerek, velimiz tarafından, doldurup imzalanacak ve tekrar kurumumuza gönderilecektir.

2-) 11. ve 12. sınıfta okuyan öğrencilerimiz için, yalnızca özel ve resmi Anadolu liselerine tercih yapılabilecektir. 10. Sınıfta okuyan öğrencilerimiz açısından, ayriyeten, özel ve resmi Fen liselerine de tercih yapılabilecektir.

3-) Nakil işlemi; öğrencimizin, Polis Koleji ’ne girdiği tarihte, almış olduğu OYP puanı ve nakil talep edilen okulun (okul puanları https://e-okul.meb.gov.tr adresinden öğrenilebilir.) puanı dikkate alınarak yapılacaktır. Nakil istenilen okulda  boş kontenjan bulunması şartı ve zorunluluğu aranmayacaktır.

NOT: (Puan durumlarına, https://e-okul.meb.gov.tr internet adresine girildiğinde sayfanın sol alt tarafında bulunan “Sınavla Öğrenci alan Ortaöğretim Kurumlarında nakil işlemleri boş kontenjan ve taban puan bilgileri için” linkine tıklayarak ulaşabilirsiniz.)

  1. Nakil dilekçelerinin 06.04.2015 Pazartesi günü saat 15:00’e kadar Müdürlüğümüze ulaştırılması gerekmektedir.
  2. Özel okula nakil talebinde bulunan velilerimizin (eski dilekçeler geçersiz kabul edileceğinden) yeniden dilekçe göndermeleri gerekmektedir.

 

DİĞER BİLGİLENDİRMELER:

Verilen örneğine uygun olarak hazırlanacak dilekçeler imzalandıktan sonra 0 312 397 3050 nolu fax’a veya tarayıcıdan PDF formatında tarattıktan sonra [email protected] e-posta adresine göndermeleri gerekmektedir. Velilerimizin dilekçenin aslını, posta ile göndermeleri mecburidir. İsteyen veliler Müdürlüğümüze gelerek dilekçelerini elden teslim edebilirler.

Dilekçede “veli TC kimlik numarası ve nüfus cüzdan seri numarası” doğrulama ve güvenlik amacıyla istenilmektedir.

Polis Koleji Öğrencisi Kimliklerini herhangi bir nedenle okul idaresine teslim edemeyen öğrenciler okulla ilişkileri kesildikten sonra kimlikleri kullanmaları durumunda hukuki sorumluluk öğrencinin kendisine ait olacaktır.

Dilekçelerini PDF Formatında veya tarayarak gönderenler için dilekçelerinin okunup okunmadığını kontrol ettikten sonra göndermeleri gerekmektedir. Dilekçelerin mutlaka imzalanması gerekmektedir.

Öğrencilerin nakil talepleri e-okulda yayınlanan okul puanlarına göre yapılacaktır.

Sayın velilerimize ve öğrencilerimize önemle duyurulur.