İdari Yargı

  1. POMEM Sağlık Şartları Nedeniyle Yapılan İlişik Kesmeler
  2. Bilgi Teknolojileri Kurumu ve Sabit Telefon Hizmeti ( STH ) Lisanslarının İptali
  3. OSYM Yabanci Dil Yürütme Durdurma Kararı
  4. Emniyet Genel Müdürlüğü POMEM Davası – İdare Mahkemesinin İptal Kararı
  5. Milli Eğitim Bakanlığı ve Resen Atama Mağduriyeti
  6. 14. Dönem POMEM Mağduriyeti
  7. İdarenin sakat işlemi idari istikrar ve kazanılmış hak ilkesi gereği ancak dava açma süresinde geri alınabilir
  8. Yine ÖSYM, Yine Mağduriyet
  9. IELTS Mağduriyeti ve ÖSYM