IELTS Mağduriyeti ve ÖSYM

Ülkemizde ÖSYM tarafından yapılan KPDS (Kamu Personeli Dil Sınavı) ve UDS ‘nin kaldırılarak YDS (Yabancı dil sınavı) adında getirilen yeni sınav sistemiyle beraber bir çok değişiklik olmuştu.

Yapılan bu değişikliğin ardından yine ülkemizce kabul edilen ve yoğun olarak girilen IELTS sınavının da eşdeğerliği ÖSYM tarafından belirlenmekteydi. ÖSYM, IELTS sınav sonucuna göre alınan puanları kendi sistemine uygun olan puana çevirip eşdeğerliğini vermekteydi. Yine ÖSYM’nin aldığı 23/7/2013 tarihli ani bir karar ile IELTS eşdeğerlikleri değiştirildi.

 

Öncelikle böyle bir değişikliği yapma yetkisi var mıdır sorusunun cevabını bulalım. 

03 Mart 2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmî Gazete yayımlanan 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 7 inci maddesinin altıncı fıkrasında; “Başkanlık tarafından farklı zamanlarda yapılan sıralama veya seviye tespit sınavlarının eşdeğerliği, her bir sınav sonucunun geçerlilik süresi ile Başkanlığın yaptığı yabancı dil sınavlarının uluslararası yabancı dil sınavlarıyla eşdeğerliği, ilgili uzman raporlarına dayalı olarak, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.” hükmü gereği eşdeğerlikleri belirleme görevi ÖSYM’ye aittir.

Bu kanun maddesine göre değişiklikleri yapma yetkisinin ülkemizde ÖSYM’ye ait olduğunu çıkarıyoruz.

 

Peki ÖSYM bu değişiklikleri nasıl ve ne zaman yapmalı bir de bu konuya değinelim. 

ÖSYM kendi sınavları içerisinde yaptığı değişiklikleri bir tarih belirleyip o tarihten itibaren yürürlüğe koymaktadır. Değişikliği uygulamadan önce sınava kaydını yaptırmış, sınava hazırlanmış ve sınava girmiş sonucu bekleyen kişiler yeni sisteme dahil olmamaktadırlar. Oysa IELTS sınavı için sistem herzamankinin tersine işlemiş ve sınava kayıt olmuş, parasını yatırmış, sınava hazırlanmış ve sınava girip sonucunu bekleyen binlerce kişi mağdur edilmiştir.

 

ÖSYM ‘nin Konu Hakkında Yaptığı İlan

DUYURU

(25 Temmuz 2013)

Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri ile ilgili Ek Bilgi

3 Mart 2011 tarihli ve 27863 sayılı Resmî Gazete yayımlanan 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’un 7 inci maddesinin altıncı fıkrasında; “Başkanlık tarafından farklı zamanlarda yapılan sıralama veya seviye tespit sınavlarının eşdeğerliği, her bir sınav sonucunun geçerlilik süresi ile Başkanlığın yaptığı yabancı dil sınavlarının uluslararası yabancı dil sınavlarıyla eşdeğerliği, ilgili uzman raporlarına dayalı olarak, Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir.” hükmü gereği; Merkezimiz tarafından oluşturulan “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlik Çalışma Grubu” raporu ve bu rapora temel teşkil eden analizler sonucu “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” yeniden düzenlenmiş ve 23 Temmuz 2013 tarihli Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri Merkezimizin resmi internet sitesinde duyurulmuş olup 23 Temmuz 2013 tarihi ve öncesinde alınmış yabancı dil belgelerinin geçerliliğinde 24 Nisan 2013 tarihli “Yabancı Dil Sınavları Eşdeğerlikleri” tablolarının esas alınmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.
ÖSYM BAŞKANLIĞI

 

İlanda da görüldüğü üzere sınav tarihi veya sınava kayıt tarihi değil sınav sonuçlarının alındığı tarih esas alınmış ve mağduriyetlerde bu nedenle yaşatılmıştır. Önceden bilgi verilmeden, açıklama yapılmadan getirilen bu yeni düzenlemenin hukuka aykırı olduğu açıktır.

Anayasa Madde 2’ye göre Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve hukuk devletinde hukuki güvenlik vazgeçilemez bir şarttır. Söz konusu düzenleme yürürlüğe girdiği tarihten itibaren sınava girmiş ve sonuç belgesini henüz almamış kişileri mağdur etmiştir. Bu mağduriyet “ÖNGÖRÜLEBİLİRLİK” ilkesinin ihlali demektir. 

IELTS sınavının maddi boyutu da düşünüldüğünde milyonlarca Türk Lirası sınava girecek kişilerce boşa ödenmiş ve insanlar maddi manevi zarara uğratılmıştır.

ÖSYM ve YÖK ile yaptığımız görüşmelerde işlemin hukuka aykırı olduğu belirtilse de bunu yetkililer kabul etmemişlerdir. Bu nedenle kurumlara resmi yoldan başvurularımız yapılacak olup yaşatılan mağduriyetler giderilmediği taktirde müvekkillerimizin yasal haklarını sonuna kadar arayacağız ve tam yargı davası ile de zararların tanzimini idare mahkemelerinden talep edeceğiz.

 

NOT: DAVA SÜRECİ HAKKINDA BİLGİLENDİRME SAYFAMIZ:
http://www.batur.av.tr/index.php/ielts-iletisim

 

Av. Mustafa Kemal Batur