Koronavirüs (Covid-19) ve Hibe Desteği

Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ, Cumhurbaşkanı Kararı doğrultusunda 24 Aralık 2020 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandı. Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs tüm dünyaya yayılarak en büyük virüs salgınlarından biri oldu ve halen yayılmaya devam ediyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında ülke çapında gerekli tedbirler alındı. Bu mücadele kapsamında alınan tedbirlerden birçok sektör etkilendi.

“Esnaf ve Sanatkarlar ile Gerçek Kişi Tacirlere Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Destekler Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı”, Resmi Gazete’de yayımlandı. İşbu kararla salgın sürecinden olumsuz etkilenen kesimlere verilecek desteklere ilişkin usul ve esaslar belirlendi. Esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı olan vergiden muaf esnaf ve sanatkarlar, faal olan ve ticari kazançları basit usulde tespit edilenler, Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirlerden etkilenen ve Ticaret Bakanlığı tarafından tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar hibe ve kira yardımından yararlanacak.

Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ m.4/2 uyarınca; “Destek programının süresi, Bakanlık internet sitesinden yapılan duyuruda belirtilen sürede başvuruların yapılması kaydıyla 2021 yılının Ocak, Şubat ve Mart ayları olmak üzere üç aydır.”

Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ m.5 uyarınca; “Ticari kazançları basit usulde tespit edilenlere, vergiden muaf esnafa ve bunların dışında kalan esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere aylık 1.000 Türk Lirası olmak üzere toplamda 3.000 Türk Lirası hibe desteği sağlanır.”

Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ m.6/1 uyarınca; “5 inci maddenin birinci fıkrası çerçevesinde gelir kaybı desteğinden faydalanabilecek gerçek kişilerin vergi sicil kayıtlarına göre esas faaliyetlerini yürüttükleri iş yerlerinin kira olması halinde, bu kişilere büyükşehir belediyelerinin bulunduğu yerlerde aylık 750 Türk Lirası olmak üzere üç aylık toplamda 2.250 Türk Lirası, diğer yerlerde aylık 500 Türk Lirası olmak üzere toplamda 1.500 Türk Lirası kira desteği sağlanır.”

Koronavirüs hibe desteği kapsamında; esnaf ve sanatkârlar ile gerçek kişi tacirlere aylık 1.000 Türk Lirası olmak üzere toplamda 3.000 Türk Lirası hibe desteği sağlanacak. Kira yardımları büyükşehirlerde 750 Türk Lirası, diğer illerde ise aylık 500 Türk Lirası olacak ve 3 ay boyunca ödenecek. Koronavirüs Salgını Nedeniyle Verilecek Hibe Desteği Programı ve Uygulama Esasları Hakkında Tebliğ m.6/2 gereği ise; İş yeri kira bedelinin kira desteği tutarının altında olması durumunda iş yeri kira tutarı kadar kira desteği verilecek.

 

İlayda Koparan