Jatomi Fitness’ın İflas Haberi ve Hukuki Açıklama

 

JATOMİ FİTNESS İFLASI ve

HUKUKİ AÇIKLAMA

 

Ülkemizin en önde gelen fitness clublarından Polonya merkezli JATOMİ Fitness ’ın iflas haberi ülkemizde büyük yankı uyandırmıştır. Jatomi Türkiye tarafından 31.05.2016 tarihinde açıklanan iflas kararı ardından tüm şubeler kapatılmış, iflas masasına peşin ödeme yapan üyelerin sözleşmenin feshine müteakip, alacaklarını iflas masasına yazdırması ile ilgili duyuru yapılmıştır.

 

Batur Yeni Bölükbaşı Avukatlık Şirketi kurucularından Avukat Bora Burak Bölükbaşı Jatomi’nin iflası hakkında şu önemli noktalara değindi;

Tarafımıza ulaşan çok sayıda üye ve müvekkilimiz bulunmakla beraber bahsi geçen firmanın 40.000 civarında üyesi olduğu belirtilmektedir. Bu aşamada Jatomi üyeleri tarafından dikkat edilmesi gereken en önemli husus; Borçlar Kanunu hükümleri gereğince sözleşmenin feshedilmesi gerekliliğidir. Bu noktada, tüm üyelerin Jatomi Fitness Türkiye’ye sözleşmenin feshini ihtaren bildirmeleri ve akabinde ihtarname ile bakiye alacaklarını talep etmelidir. Aksi takdirde mağdurların iflas masasına kalan bakiye alacaklarını yazdıramayacaklarını önemle belirtmek isteriz.

 

Bir diğer önemli husus ise; Jatomi Fitness üyelerinin birçoğu mail order sistemi ile ödeme yükümlülüğünün yerine getirmektedir. İlgili sözleşmenin imzalanması aşamasında kredi kartı bilgileri bir form eşliğinde doldurulmakta ve yine kredi kartı fotokopileri çekilmektedir. 40.000 üyesi bulunduğu belirtilen Jatomi Türkiye ’nin kullanıcılarının büyük bir kısmı mail order sistemi ile ödeme yapmakla birlikte işbu üyelerin tamamının kredi kartı bilgileri ilgili şirkette bulunmaktadır.

 

Üyeler için bir tehlikede bu noktada doğmaktadır. İlgili Mail Order ödeme sistemini seçen üyeler, ivedilikle Jatomi Türkiye Nezdinde Sözleşmeyi haklı nedenle tek taraflı feshettiklerini ihtaren bildirmeli ve ihtarname içerisinde de kredi kartı bilgilerinin her ne sıfat altında olunursa olsun haricen yahut şirket tarafından kullanılması halinde, şirket merkez yönetimi hakkında suç duyurusunda bulunulacağını ve işbu eylemden ötürü uğrayacakları maddi ve manevi tazminat taleplerini yöneteceklerini bildirmelidir. İşlem yapıldıktan sonra, kendisini güvende hissetmeyen üyelerin, kredi kartlarını mail order kullanımına kapatması yahut kredi kartının iptali yoluna giderek yeni bir kredi kartı talep etmesi önerilerimiz arasındadır.

 

Söz konusu işlemler için Batur Yeni Bölükbaşı Avukatlık Ortaklığı kurucularından Avukat Bora Burak Bölükbaşı kamuoyuna bilgilendirme yapma gereği hissettiklerini, taraflarına ulaşan üyeler için, işlemleri en iyi şekilde toplu olarak yürüteceklerini ve hukuk içerisinde konuyu çözüme kavuşturmak için mağdur üyelerle beraber her adımı atacaklarını belirtmiştir. 01.06.2016

 

Avukat Bora Burak Bölükbaşı

Batur Bölükbaşı Avukatlık Şirketi

 

 

 

 

 

 

 

Jatommi iflası ve mahkeme ve yargı süreci. İcra takipleri peşi peşine gelecek