Mali Müşavir – Ercan KARACA

İstanbul doğumlu olan Ercan Karaca, ilk ve orta öğrenimini İstanbul’da ve Lisans Öğrenimini Anadolu Üniversitesi İİBF Fakültesi İşletme Bölümü’nde tamamladı. Karaca, farklı anonim şirketlerde müdürlük yapmış ve çalıştığı tüm şirketlerin mali verimlilikleri önceki dönemleriyle karşılaştırıldığında çok daha yüksek performans ortaya koymuştur.

Kendinde var olan görev bilinci ve idarecilik meziyetlerini bu başarılı deneyimleriyle pekiştiren Karaca, uzmanlık sahasına özgü en modern yazılımları da ileri düzeyde kullanarak işlerinde hata riskini sıfır düzeyine indirmektedir.

Ercan Karaca, Serbest Muhasebeci, Mali Müşavir ve Bağımsız Denetçi sıfatlarıyla birlikte  çalışmalarını mali işler yöneticisi olarak sürdürmektedir. Büronun muhasebe, finans ve bütçe sistemlerini kurmuştur. Karaca, Batur Bölükbaşı Avukatlık Ortaklığında mali işlerin sorunsuz akışının kontrol ve işleyişinden sorumludur.