Ceza, ağır ceza davaları ve çalışma dallarımız. ceza avukatı

Büromuz ceza davalarına ve insan haklarına dair çalışmalarda gizlilik ve önem kurallarını kendisine ilke edinmiştir.
Kasten Öldürme Suçu

ceza avukatı
Taksirle Öldürme Suçu
Kasten Yaralama Suçu
Taksirle Yaralama Suçu
Tehdit Suçu
Şantaj Suçu
Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu
İnanç, Düşünce ve Kanaat Hürriyetinin Kullanılmasını Engelleme Suçu
Konut Dokunulmazlığının İhlali Suçu
İş ve Çalışma Hürriyetinin İhlali Suçu
Sendikal Hakların Kullanılmasının Engellenmesi
Haksız Arama Suçu
Ayrımcılık Suçu
Kişilerin Huzur ve Sükununu Bozma Suçu
Hakaret Suçu
Haberleşmenin Gizliliğini İhlal Suçu
Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu
Kişisel Verilerin Kaydedilmesi Suçu
Yağma Suçu
Mala Zarar Verme Suçu
Güveni Kötüye Kullanma Suçu
Dolandırıcılık Suçu
Uyuşturucu
Karşılıksız Yararlanma Suçu
Çevrenin Kasten Kirletilmesi Suçu
Çevrenin Taksirle Kirletilmesi Suçu
Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti Suçu
Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak Suçu
Resmi Belgede Sahtecilik Suçu
Mühürde Sahtecilik Suçu
Özel Belgede Sahtecilik Suçu
Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu
Çocuğun Kaçırılması ve Alıkonulması Suçu
İhaleye Fesat Karıştırma Suçu
Ticari Sır, Bankacılık Sırrı veya Müşteri Sırrı Niteliğindeki Bilgi veya Belgelerin Açıklanması Suçu
Bilişim Sistemine Girme Suçu
Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu
Zimmet Suçu
İrtikap Suçu
Rüşvet Suçu
Görevi Kötüye Kullanma Suçu
Görevi Yaptırmamak İçin Direnme Suçu
İftira Suçu
Yalan Tanıklık Suçu
Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçu
Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama Suçu
Siyasal veya Askeri Casusluk Suçu