Yabancılar Vatandaşlık Hukuku

Türkiye’ye yurtdışından gelen ve tabi oldukları hukuk dalı vatandaşlık hukuku dur. Vatandaşlık başvuruları son dönemde çok ciddi artış göstermiş olmakla birlikte yabancıların Türkiye’de çalışma ve yerleşme hakkı başta olmak üzere tatbik edilen mevzuatlar ve buna bağlı olarak uygulamada zorluklar doğmaktadır.

Yabancıların Türkiye’de kullanabileceği haklarından bazıları aşağıda sıralanmıştır;

* Gayrimenkul Edinme Hakkı
* Yabancı Sermayeli Şirket Kurma, Şirketlere Ortak Olabilme Hakkı
* Miras Hakkı
* Türk Soylu Yabancıların Çalışma İzin ve Hakları
* Yabancıların Türkiye’de Çalışması, Çalışma İzni
* Sağlık Hizmetlerinden Yararlanma ve Sosyal Güvenlik Hakları
* Eğitim Hak ve Özgürlüğü ve vatandaşlık hukuku
* Seyahat – İkamet Hak ve Özgürlüğü
* Sözleşme Yapma Hakkı
* Basın Özgürlüğü
* Dernek Kurma ve Üye Olma Özgürlüğü
* Kişi Dokunulmazlığı

Her biri alanlarında uzman ve tecrübeli avukat kadromuzla Yabancılar ve Vatandaşlık Hukuku alanında da sizin çözüm ortağınızız.