Rekabet Hukuku

Türkiye’de Rekabet Hukuku’na ilişkin düzenleme ve yasaklamalar 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile getirilmiştir. Avrupa Birliği müktesebatı ile uyum ve Avrupa Topluluğu Adalet Divanı kararları çerçevesinde ülkemizdeki mevzuat ve içtihat da sürekli gelişmekte ve değişmektedir. Hukuk Bürosu olarak bu değişimi yakından takip ederek müvekkillerimize ticari anlaşmaları, işlemleri ve uyuşmazlıkları ile ilgili hukuki danışmanlık, avukatlık ve temsil hizmetleri sunmaktayız. Rekabet Hukuku ile ilgili olarak hukuki danışmanlık ve avukatlık hizmetleri sunmakta olduğumuz konuları özetle aşağıda bulabilirsiniz:

Yatay ve dikey anlaşmalar

Rekabeti bozucu anlaşmalar, uyumlu eylemler, teşebbüs birliği
Hakim durum ve hakim durumun kötüye kullanılması
Kartel oluşturma
Birleşme ve Devralmaların rekabet hukukuna etkisi
Distribütörlük anlaşmaları ve rekabet hukuku kısıtlamaları
Enerji ve telekomünikasyon gibi düzenlemeye tabi sektörlerde rekabet hukuku kısıtlamaları ve uygulamaları
Her biri alanlarında uzman ve tecrübeli avukat kadromuzla Rekabet Hukukunda da sizin çözüm ortağınızız.