Özelleştirme Hukuku

Özelleştirme hukuku , milli ekonomi içerisinde, kamunun rolünün asgariye indirilmesi veya tamamen kaldırılmasıdır. Özelleştirme sadece kamu kuruluşlarının bütünüyle özel sektöre satışı değil serbest piyasa koşullarına uygun hale getirilmesi, kamu iktisadi teşekküllerin mülkiyet ve yönetiminin özel sektöre devredilmesi anlamına da gelmektedir.
Özelleştirme hukuku kapsamında, kanunda özelleştirecek kurumların değer tespitlerinin nasıl yapılacağı, özelleştirme yöntemleri ve uygulanacak ihale usulleri gibi konular ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. Kanunda temel olarak belirlenen özelleştirmenin kurumsal yapısı; Özelleştirme Yüksek Kurulu, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ve Özelleştirme Fonundan oluşmaktadır.
Her biri alanlarında uzman ve tecrübeli avukat kadromuzla Özelleştirme Hukuku ‘nda da sizin çözüm ortağınızız.