Fikr-i Mülkiyet Hukuku

Birleşme ve devralmalarda, aynı şekilde finansman veya kredi sağlanması işlemlerinde fikri ve sınai hakların devri, lisanslandırılması, yeniden yapılandırılması, teminat veya sermaye olarak gösterilmesi;

Markaların seçimi, kullanımı ve korunması;

Rakip markaların analizi yapılmak suretiyle başvurulacak markaların elverişliliğine ilişkin araştırmaların ve hukuki analiz ve değerlendirmelerin yapılması;

Marka tescil başvuru dosyalarının hazırlanması, yenileme taleplerinin yapılması; marka tescil başvurularına itirazların ve/veya itirazlara cevapların hazırlanması;

Mahkemelerde dava açmak veya davalara cevap vermek kaydı ile marka hukuku, patent hukuku, telif hakları, eser sahibi hakları konularında müvekkillerin temsil edilmesi;

Lisans sözleşmelerinin hazırlanması, fikri ve sınai haklar distribütörlük sözleşmelerinin, gizlilik sözleşmelerinin, devir sözleşmelerinin, teminat sözleşmelerinin, yazılım geliştirme ve lisans sözleşmelerinin hazırlanması ve müzakeresi;

Yapımcı, oyuncu, sanatçı, eser ve reklam sözleşmelerinin hazırlanması; program yapımcılığı, televizyon programları ve reklam hukuku konularında hukuki danışmanlık hizmetleri;

Bilgisayar sistemlerinin, yazılımların ve ağların korunmasına ilişkin hukuki danışmanlık hizmetlerinin sağlanması;

İstihdam edilen personel tarafından ortaya çıkarılan eserlere ve yazılımlara ilişkin hak sahipliğinin belirlenmesi;

Elektronik ticarete, arama motorlarına ve web sitesi içeriklerine ilişkin fikri ve sınai hak ihlali değerlendirmelerinin yapılması ve bunlara ilişkin hukuki aksiyonun alınması.

Fikri mülkiyet hukuku konularında bilgi ve tecrübelerimizi sizinle paylaşarak, her biri alanlarında uzman ve tecrübeli avukat kadromuzla fikri mülkiyet hukukunda da sizin çözüm ortağınızız.