Enerji ve Madencilik Hukuku

Enerji hukuku, sektöründe faaliyet gösteren yerli ve yabancı şirketlere yürürlükteki mevzuat hakkında bilgi verilmekte ve yaşanan mevzuat değişiklikleri takip edilerek müvekkillerimiz bilgilendirilmektedir. Enerji yatırım süreçlerinde, EPDK ve çeşitli kamu kurumlarına yapılacak lisans ve izin başvurularına ilişkin süreçler takip edilmekte, karşılaşılan sorunların çözümü noktasında hukuki destek sağlanmaktadır. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından verilen kararlar ile idareler tarafından tesis edilen idari işlemler aleyhine açılacak idari davalar konusunda tecrübesi bulunmaktadır.

Termik, hidroelektrik, nükleer, jeotermal ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına yönelik enerji tesislerinin kuruluşu, işletilmesi ve bu süreçlere ilişkin sözleşmelerin hazırlanması konusunda hukuki danışmanlık hizmeti verilmektedir. Özellikle yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretimi konusundaki başvuru, yatırım ve teşvik mevzuatı takip edilmekte ve yatırımcılara bu konularda tam zamanlı danışmanlık hizmeti sunulmaktadır.

Her biri alanlarında uzman ve tecrübeli avukat kadromuzla Enerji hukuku ve Madencilik Hukukunda da sizin çözüm ortağınızız.