Yargılamanın Yenilenmesi Yolu

YARGILAMANIN YENİLENMESİ

 

GİRİŞ

Ceza Muhakemeleri Kanununda kanun yolları ikiye ayrılmıştır; Olağan Kanun Yolları, Olağanüstü Kanun Yolları. Olağan kanun yollarında hüküm kesinleşmemiştir. Olağanüstü kanun yolları ise CMK 308 gereği; Kanun Yararına Bozma, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısının İtirazı ve Yargılamanın Yenilenmesidir.

-OLAĞANÜSTÜ KANUN YOLU OLARAK YARGILAMANIN YENİLENMESİ

Bu kanun yoluna ancak hüküm kesinleşmiş ise başvurulabilecektir. Bu kanun yolunun amacı; hükmün kesinleşmesinden sonra ortaya çıkan önceki yargılamada mevcut hatanın giderilmesidir.

 

-KİMLER BAŞVURABİLİR

Bu kanun yoluna hükümlü, şayet ölmüş ise eşi, üstsoyu, altsoyu ve yasal temsilci ancak kişinin lehine olacak şekilde başvurabilir. Cumhuriyet Savcısı ve Beraat eden sanık ise hem lehe hem de aleyhe başvurabilir. Yine katılan sıfatının alabilecek şekilde suçtan zarar gören de sanık veya hükümlü aleyhine yargılamanın yenilenmesi yoluna başvurabilecektir.

 

BAŞVURU SÜRESİ VE BAŞVURU ŞARTLARI

Yargılamanın Yenilenmesi yoluna başvuruda süre sınırı bulunmamaktadır. Ancak şayet Avrupa İnsan Hakları Makhemesi kararına dayanan bir kanun yolu başvurusu var ise bu durumda kararın kesinleşmesinden itibaren 1 yıllık süre caridir.

Talep kararı veren mahkemeye yapılır. İstem yazılı olmalıdır. Dilekçede mutlaka yenileme nedenleri ve delilleri mevcut bulunmalıdır.

Başvuru hükmün infazını durdurmaz.

 

-YARGILAMA NEDENLERİ

Kanunda belirtilen sebepler numerus clausus’tur. Yani Sınırlı sayı ilkesi caridir. Bu sebepler;

  • SAHTE BELGE KULLANILMASI
  • YALANCI TANIKLIK
  • GERÇEĞE AYKIRI BİLİRKİŞİLİK YAPMAK
  • HAKİMİN GÖREVİNİ İFA EDERKEN SUÇ İŞLEMESİ
  • DAYANAK HÜKMÜN ORTADAN KALKMASI
  • YENİ OLAY VE YENİ DELİLLERİN BULUNMASI
  • SANIĞIN İKRARI

 

YARGILAMA USULÜ

Talep Kabul Edilirse; Yeniden yargılama yapılır ve tüm eksiklikler giderilir. Delillerin toplanması aşamasında bu kanun yolunda mahkeme resen hareket eder. Delillerin toplanmasından sonra hakkında kanun yoluna başvurulmuş olan kişiden ve Cumhuriyet Savcısından görüş istenir.

Talep Ret Edilirse; Sonradan yeni delillerin çıkması halinde yeniden bu kanun yoluna başvurulşabilecektir.

CMK 321/3 YARGILAMANIN YENİLENMESİ hakkında talebin kabulü veya reddi kararlarına karşılık İTİRAZ YOLUNA BAŞVURULABİLİR.

Son olarak yargılamanın yenilenmesi sonucunda verilen beraat ve ceza verilmesine yer olmadığına dair karar sonucunda; CMK 141-144 Madde hükümlerince tazminat söz konusu olabilecektir.

 

Stj Av. Buse ALBAY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yeniden yargılanma