Unutulma Hakkı

Unutulma Hakkı Tanımı ve Kapsamı

Batı hukukunda son dönemde varlığı konuşulan ” unutulma hakkı ” kısaca, kişilerin kendileri ile ilgili verilerin toplumun hafızasından kaldırılması hakkı olarak özetlenebilir. Unutulma hakkı aslında giderek dijitalleşen dünyada, insanların kendilerine ilişkin bilgileri kaldırabilmesine işaret etmektedir. İnsanlar ile ilgili toplumda negatif bir şekilde yansıyan veya rencide edici olan bilgilerin kaldırılması da unutulma hakkı içerisindedir. Bir Yargıtay kararına göre bu hak yalnızca dijital ortamı değil, toplumda kolayca ulaşılabilen diğer ortamları da kapsamaktadır.

Unutulma hakkı ile ilişkili ortaya çıkan bir diğer terim ise ” Unutulmayı Talep Hakkı” dır. Bu hak ise, üçüncü kişilerin elinde bulunan verilerin silinmesini talep edebilme hakkı olarak özetlenmektedir. Google kaldırma kararlarında bu hak Google ile iletişime geçilerek talep edilmelidir. Hak sahibi için talep, unutulma hakkı ile daha önceki hayatında yaşanan talihsizlikleri unutarak yaşamında yeni bir sayfa açabilmek ve serbest bir şekilde şekillendirebilmek olarak özetlenebilir.

Kişisel Veri ile Unutulma Hakkı İlişkisi

Unutulma hakkı temel amaç olarak kişisel verilerin silinmesini konu almaktadır. Googledan sildirme başlığı altında giderek daha fazla konuşulmaya başlamıştır. Muhatap şahıs bu google kaldırma talebine uyma yükümlülüğündedir. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, kişiler ile ilgili verilerin işlenme sürecinde özel hayatın gizliliğine uygunluğunun usul ve esaslarını belirlemeyi amaç edinmiştir. Madde 1’in d bendinde kişisel veri, kimliği belirli ve belirlenebilen gerçek bir kişiyle ilgili tüm bilgileri kapsamaktadır. Google kaldırma kararları da bu kapsam içerisinde yer almaktadır. Kişisel verilerin işlenmesini depolanması ve toplanması ise madde 3/1-e bölümünde kişisel verilerin gerekmediği sürece kullanılamayacağını, gerektiğinde ise ölçülülük ilkesine uygun bir biçimde kullanılabileceğini, işlenme sebeplerinin daha sonrasında ortadan kalması durumunda silinmesini emretmektedir. Googledan sildirme de bu şekilde mümkün olmaktadır.

Örnek Kararlar

Konu ile ilgili Mr Costeja Gonzalez isimli bir avukat kendisi ile ilgili çıkan bazı haberlerin kaldırılması ile ilgili talepte bulunmuş ve mahkeme bu doğrultuda pozitif karar vermiştir. Google kaldırma kararları ile ilgili başka örnekler de mevcuttur. Google, Googledan sildirme konusunu İspanyol yargısına temyiz ettiğinde konu ABAD ( Avrupa Birliği Adalet Divanı) ‘na taşınmıştır. Googledan sildirme ile ilgili en açık örnek olay bu karadır. ABAD konuya gerekçe olarak 95/46 sayılı Bireylerin Kişisel Verilerinin İşlenmesi ve Serbestçe Dolaşımı Karşısında Korunmasına İlişkin Direktif’in hükümlerini göstermiştir. Bu karara göre insanlar unutulma hakkı doğrultusunda kendileri ile ilgili paylaşılan bilgilerin yayın organlarından kaldırılmasını talep edebiliyoruz.
Konu hakkında bizimle iletişime geçebilirsiniz.