Terk Nedeniyle Boşanma Davası ve Yapılacaklar

Evi Terk ve Terk Nedeni İle Açılacak Boşanma Davası

 

Türk Medeni Kanunu madde 164’e göre eşlerden biri, evliliğin birliğinden doğan yükümlülüklerden herhangi birini yerine getirmemek maksadı ile diğerini yani evi terk ederse veya haklı bir sebebi olmadan ortak konuta dönmez ise evi terkin şartları gerçekleşmeye başlamış demektir. Aynı zamanda bu ayrılık süresi en az 6 ay sürecek ve terkin devam etmesi durumunda dava açılabilir.  Terk sonucu açılacak davada hakimin yaptığı ihtarda sonuçsuz kalmışsa terk edilen artık taraf boşanma davası açabilmektedir. Diğer bir durum olan, eşi ortak konutu terk etmeye zorlayan veya haklı bir sebep olmadan ortak konuta dönmesini engelleyen taraf da terk etmiş sayılmaktadır.

Davaya hakkı olan tarafın isteği üzerine hakim, incelemeden yapılan ihtarda terk eden eşe 2 ay içerisinde ortak konuta dönmesinin gerektiği konusunda ve dönmemesinde doğacak sonuçlar ile ilgili uyarıda bulunmaktadır. Bu ihtar gereken durumlarda ilan şeklinde yapılmaktadır. Ancak boşanma davasının açılabilmesi için dördüncü ayın geçilmiş olması gerekir. İhtardan sonra ise dava açabilmek için en az 2 ay geçmiş olması gerekmektedir. Terk nedeni, bir eşin ortak hayattan, ortak mülkten ayrılması anlamına gelmektedir. Bu sebeple aynı ev içerisinde yaşayan eşlerin birbirinden uzak durması, küsmesi veya dargın olması terk anlamına gelmemektedir. Terk sebebi mutlak bir boşanma nedenidir. Hakim terk nedeni ile açılan davalarda diğer eş için hayatın çekilmez olup olmadığını araştırmaz.

 

Terk Nedeni İle Açılacak Boşanma Davası Şartları

Türk Medeni Kanununda terkin boşanma sebebi olabilmesi için çeşitli şartlar aranmaktadır. Bu şartları içermeyen sebep terk sebebi olarak kabul edilmemektedir.

1. Ortak Hayata Evlilik Birliğinden Doğan Yükümlülükleri Yerine Getirmemek İçin Son Verilmiş Olması Gerekir

Eşlerden birinin, evlilikten doğmuş olan vazifelerden kaçınmak amacı ile evden ayrılmış olması gerekmektedir. Yani hastalığı için hastanede kalması gereken veya askere giden eş terk sebebi ile boşanma davasının konusu olamaz. Terk söz konusu olabilmesi için, eş farklı bir amaçla evden ayrılmış olsa bile sonrasında haklı bir sebep olmadan geri dönmez ise gerçekleşebilir.

 

2. Terk Süresinin En Az 6 Ay Olması Gerekir

Eşlerden birinin ortak konutu haklı bir sebep olmadan terk etmesi halinde hemen boşanma davası açılamamaktadır. Bunun için evi terk süresinin en az 6 ay sürmüş olması gerekmektedir. Ayrıca halen ayrılığın devam etmesi gerekir. Bu altı aylık süreci eve çeşitli sebepler ile ( Örneğin bir takım eşyalar almak ) dönmek kesmez. Eve samimi bir şekilde dönüş olması gerekmektedir. Samimi bir dönüş gerçekleşmiş ise ancak sonrasında tekrar terk gerçekleşir ise süreç baştan başlamaktadır.

 

3. İhtar Gönderilmiş Olmalıdır

Boşanma davası açılabilmesi için evi terk durumunda olan eşe dördüncü ay bittiğinde hakim tarafından eve dönmesi için ihtar gönderilmiş olması gerekmektedir. Bunun sonucunda ayrılık hali devam ederse 6. ayda boşanma davası açılabilir. Yani sonuç olarak terk nedeni ile boşanma davası en erken 6. ayın sonunda açılabilmektedir. İhtarda sürenin belirtilmiş olması gerekir. İhtar herhangi bir mahkemeden yapılabilmektedir.

4. İhtarın Haklı ve Geçerli Olması Gerekir

İhtarın samimi ve geçerli olması gerekir. Eve dönüş için gerekli yol giderlerinin yetersiz olması ihtarı geçersiz kılabilir. İhtar içerisinde aynı zamanda ortak konuta iki ay içerisinde dönmesi gerektiği açıkça belirtilmeli ve dönüş süresi yazılmalıdır.

5. Konutun Uygun Olması Gerekir

Medeni Kanuna göre ortak konut eşlerin birlikte verdiği kararlar doğrultusunda seçilmelidir. Evi terk sebebi ile dava açabilmek için karşı tarafa ihtar gönderilmesi, ihtardan önceki olayların affedildiği anlamına gelir. İhtar sonrasında önceki olaylar ile boşanma davası açılamaz.

 

Konu ve makale hakkında bize ulaşmak için tıklayınız.