Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme Veya Değiştirme Suçu

Uygulamada delilleri karartma suçu olarak da bilinen suç delillerini karartma gizleme ve yok etme suçu TCK 281 ilgili maddeye göre gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek amacı ile herhangi bir suçun delillerini yok eden, değiştiren, bozan veya silen kişi hukuki anlamda suçludur. ‘Adliyeye karşı suçlar ‘başlığı altında toplanmaktadır ve delil karartma olarak da bilinmektedir. Türk Ceza Kanununun 281. maddesinde düzenlenmektedir. Adaletin tecelli edebilmesine engel olunması gerekçesi ile adliyeye karşı yapılmış bir suç olarak kabul edilmektedir. Ceza muhakemesine bakıldığında bir suçun ispatlanması için delillerin olması gerekmektedir. Delil olmayan bir şeyin yok edilmesi, saklanması, değiştirilmesi suçun oluşması anlamına da gelmemektedir. Suçun ortaya çıkması için herhangi bir seçimlik hareketinin yapılmış olması yeterli sayılmaktadır. Suç delillerini yok etme, değiştirme ve silme suçun oluşmasına neden olmaktadır.

 

 Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçunun Cezası

 

Gerçeğin ortaya çıkmasını engellemek amacı taşıyarak bildiği bir suçun delillerini yok eden, silen veya değiştiren kişiye 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası uygulaması bulunmaktadır. Şahsın kendi işlediği bir suçu ya da iştirak ettiği bir suçla ilgili olarak ceza verilmesi gerektiğinde bu fıkra hükmüne dayanarak ceza verilmemektedir. Kamu görevlilerinin bu suçu işlemeleri durumunda verilecek olan ceza yarı oranında artışa uğramaktadır. Eğer kamu görevlisi görevi ile ilgili bağlantı olmadan başka bir suçun gizlenmesine, yok edilmesine ve değiştirilmesine den oluyorsa suçun cezasında temel şekil uygulanmaktadır.

 

Herhangi bir soruşturmanın yürütülmesi sırasında polis ya da jandarma gerekli olan delilin gizlenmesini sağlıyorsa ve suç delilinin yok ediyorsa suçun nitelikli şekli gerçekleşmektedir ve ceza oranı arttırılmaktadır.

 

 Suç Delillerini Yok Etme, Gizleme veya Değiştirme Suçunun Yargıtay Kararı

Suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçu nedeni ile yargılamaların yapılması için asliye ceza mahkemeleri görevlendirilmiştir. İnternet kullanımının çok yaygın olması ve teknolojinin gelişmesi artık suç işleme ve işlenen suçların delillerin gizlenmesi ve silinmesi kolayca yapılmaktadır. Suç delillerini gizleme suçuna yönelik olarak da pişmanlık hali düzenlenmiştir. Ceza indirimi yapılması konusunda da maddi ceza hukuku kurumu görevini yapmaktadır. Pişman olma ve iyi halden dolayı ceza indirimine gidilmektedir.

 

Bu ceza hakkında bize ulaşabilirsiniz.