Mülteci Başvurusu ve Yapılması Gerekenler

Mültecilik başvurusu için

öncelikle yabancının Türkiye’ye yasal ya da yasal olmayan yollardan giriş yapmasına göre başvuracağı polis merkezi değişkenlik göstermekle birlikte “geçici sığınma” başvurusunda bulunulması, sonrasında Türk makamların belirleyeceği bir ilde (uydu kent) ikamet etmeleri gerekmektedir. Daha sonra mülteci statüsünün Uluslararası Hukuk nezdinde tanınması için Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) ‘ne başvurulmalıdır.

 

Kayıt sırasında

BMMYK, yabancıdan mülteci statüsü belirleme başvuru formu doldurulmasını isteyecek olup kayıt tamamlanınca yabancıya ofisten “Sığınmacı Belgesi” ve “Randevu Fişi” verilir. Mülteci adayı randevu günü geldiğinde belgesi ile birlikte görüşmeye gider ve görüşmede detaylı olarak talep nedenleri, ülkesinden kaçma sebepleri vs. gibi sorular yanıtlar. Eğer ki ülkelerinden kaçma ve Türkiye’ye sığınma gerekçeleri yeterli görülürse, mülteci statüsünü kazanırlar.

 

Buradaki önemli nokta;

BMMYK’ya başvurmadan önce Türk Polisi’ne gidip “geçici sığınma” talebinde bulunulması gerektiğidir. Aksi takdirde BMMYK başvuruyu kabul etmeyebilir. Başvurunun reddolması halinde BMMYK’nın işbu ret kararına yasal süresi içinde ve usulüne uygun olarak “itiraz dilekçesi” hazırlanıp sunulmalıdır.

 

Geçici sığınma talebi ile görevli polis merkezine gidildiğindeki prosedür de BMMYK ile benzer niteliktedir. Yani talepte bulunan yabancıya görüşme için randevu günü verilir, bireysel görüşme yapılır, görüşme olumlu geçerse ve polis yeterli görürse yabancıya Türkiye’de “geçici sığınmacı” statüsü tanınır. BMMYK başvurusu sonuçlanıncaya kadar gönderildiği ilde ikamet izni verilir. Polis tarafından yabancıya 6 ay süreliğine “sığınmacı tanıtma kartı” ve “ikamet belgesi” verilir. İkamet tezkere bedeli ve İkamet harç bedeli her yıl Maliye Bakanlığı’nca belirlenmekte dolup yabancının tabi olduğu ülkeye göre değişmektedir.

 

Eğer polis “geçici sığınma” başvurunuzla ilgili olumsuz bir karara varırsa, bunu size yazılı olarak bildirecektir. Hakkınızdaki olumsuz karara 15 gün içinde yazılı olarak itiraz etme hakkınız vardır. Eğer 15 gün içinde polise başvurarak itiraz hakkınızı kullanmazsanız, sizden ülkeyi terk etmeniz istenecektir. Polis hakkınızdaki ilk olumsuz karara yaptığınız itirazı da reddederse, bunu size yine yazılı olarak bildirecektir. Hakkınızda verilen bu ikinci ret kararına itiraz etmenin tek yolu, bir Türk avukat yardımıyla idare mahkemesinde dava açmaktır. Bu itiraz davasının ikinci ret kararı size yazılı olarak bildirildikten sonra en geç 15 gün içinde açılması gerekir. Eğer 15 gün sonunda dava açma hakkınızı kullanmamış durumdaysanız, sizden Türkiye’yi terk etmeniz istenecektir.

 

Av. Büşra Burcu Tatlı