Kurumlararası naklen geçiş (atama) ve aşamaları

Ülkemizde çalışmakta olduğumuz kurumdan bir başka kuruma geçişi sağlayan naklen geçiş aşamaları aşağıda anlatıldığı adımlar ile gerçekleşmektedir. Bu aşama kurumlararası naklen geçiş işlemidir.
1- Naklen geçmek isteyen kişi uygun gördüğü kurumlara doğrudan başvuru yapabilir. Başvuru yaptığı dilekçede nerede çalıştığı, unvanı, sicil numarası, toplam hizmet süresi ve öğrenimine yer vermelidir. Burada kurum olumlu yanıt vermek zorunda değildir. Olumsuz yanıtta verebilir. İdarenin bu aşamada takdir hakkı vardır.
2- Geçiş yapılmak istenen kurum eğer geçişi kabul ederse, başvurduğumuz kurum şuanki kuruma muvafakat sorulacaktır.
3- Çalıştığınız kurumun muvafakat vermesi asli şarttır. Kurumun muvafakat vermeyebilir. Eğer muvafakat verilmeme işleminde hizmet gereklerine uygunluk olmadığı düşünülüyorsa, dava konusu olabilecektir.
4- Muvafakat verilmesi durumunda yeni kurum atamayı yapar.
5- Atamayı yapan yeni kurum çalıştığınız kuruma ilişik kesme yazısı yazacaktır.
6- Çalıştığınız kurum, ilişiğinizi keser ve size tebliğ eder. Sizde tebliğ ettikten sonra kurumdan ayrılır ve yeni kurumda işinize başlarsınız.

 

Bu aşamaların herbiri önemli ve geçiş için hayati değer taşımaktadır. Bu nedenle naklen geçiş ve atama konularında yaşanan herhangi bir olumsuz durum dava konusu olabilecektir.

 

 

 

Yazı konusu: Naklen geçiş, kurumlar arası geçiş ve naklen atama.