Konut davalarının tüketici mahkemesinde görülmesi ve sonuçları

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun amacı işbu kanunun 1. Maddesinde düzenlenerek, kamu yararına uygun olarak tüketici konumundaki kişinin hak ve çıkarlarını gözetmek olduğu vurgulanmıştır. TKHK kapsamında koruma altına alınmış dava ve işler tüketici mahkemelerinde görülmektedir.

Nitekim, günden güne tüketicinin ihtiyaç ve taleplerine göre şekillenmiş Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunda son yapılan değişiklikler ile birlikte konut ve tatil amaçlı taşınmaz mallara ilişkin uyuşmazlığın Tüketici Mahkemelerinde görüleceği kararlaştırılmıştır. Uygulamada genel mahkemeler ve tüketici mahkemeleri arasında görev uyuşmazlığına yönelik tartışmalar devam etmekte olduğundan değerlendirilme ihtiyacı duyulmuştur.

  1. TKHK kanunun amacı tüketici koruma amacı güttüğünden, taşınmaza ilişkin sınıflandırma da yalnızca konut ve tatil amaçlı taşınmazlar kanunun kapsamına dahil edilmektedir. Nihayetten, ticari sebeplerle iktisap edilmiş taşınmaza ilişkin uyuşmazlıklar bu kanun kapsamında korunmamaktadır. Daha da açıklamak gerekirse, bir tacirin ticareti için kullanacağı taşınmaza ilişkin uyuşmazlıkların çözüm yeri genel mahkemelerdir. 
  1. Konut ve tatil amaçlı elde edilen taşınmaza ilişkin uyuşmazlığın tüketici mahkemelerinde görülebilmesi için bu faaliyeti tüketiciye gerçekleştiren taraf mutlaka ticari veya mesleki amaç güden gerçek veya tüzel kişi olmak zorundadır.
  1. Doğrudan ticari amaç güden yükleniciden veyahut firmadan satın alınan konutların tüketici mahkemesinde görülebilmesinin diğer bir ön koşulu taşınmaza ait satım sözleşmesinin resmi şekilde yapılmasıdır. Nitekim, satım (vaadi) sözleşmesinden bağımsız başkaca bir yolla yapılan satışlarda bu husus değerlendirilerek eksik olması halinde tüketici mahkemelerinde görülmeyecektir.

 

Kat Karşılığı İnşaat Sözleşmesine Dayanarak Yapılan Konut Satışları

Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri ile Kat Karşılığı (Alacağın Temliki Suretiyle) İnşaat Sözleşmesi arasında farklılıklar bulunmaktadır. Alacağın temliki suretiyle yüklenicinin daireyi 3. Kişilere satma amacıyla yapmış olduğu sözleşmelerde çıkan uyuşmazlıkların çözüm yeri tüketici mahkemeleridir. Ancak, yüklenici değil de arsa sahibinden alınan dairelere ilişkin uyuşmazlıkların çözüm yeri tüketici mahkemeleri değil genel mahkemelerdir. 

Hal böyle ki, işbu TKHK kapsamı dışında olan diğer hallerden birisi de yüklenici ile arsa sahipleri arasında imzalanan Arsa Payı Karşılığı İnşaat Sözleşmeleri olup işbu sözleşmeden çıkan uyuşmazlıklar, Borçlar Kanunu hükümlerine dayanarak eser sözleşmesi mahiyetine haiz olması gerekçesiyle uyuşmazlık çözüm yeri genel mahkemelerdir. 

Nitekim, konut taşınmazlarından kaynaklı davalardaki uyuşmazlığın çözüm yerlerinin tespitinde öncelikle tüketicinin konut alma iradesinin ve yüklenicinin ticari amaç güttüğünün tespiti yapılacak olup örneğin bina yapımına başlamayan yükleniciye karşı yöneltilecek satış bedelinin iadesi, kira kaybının alacağı vb. uyuşmazlık için dava ve talepler tüketici mahkemesinde görülecektir.

 

Av. Tuğçe ASLAN / Batur Bölükbaşı Avukatlık Ortaklığı

 

Avukatlık Ortaklığımızca takip edilen davalara ilişkin süreç ve işleyiş hakkında daha detaylı bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.