isim değiştirmek ve isim eklemek. isim düzeltme davası

isim değiştirmek ve isim ekleme davası

İsim değiştirme ve isim ekleme günümüzde sanılan durumun tam tersine sıklıkla uygulaması bulunan bir durumdur. Doğumda belirlenen ismin daha sonraları değiştirilmek istenmesi, veya yeni isim eklemek ülkemizde uygulaması olan bir süreçtir.

İsim eklemek 

gereken süreç Türkiye yasalarına göre sadece ve sadece mahkeme yolu ile gerçekleşebilmektedir. Son zamanlarda yayılan duyumların aksine bu durum ancak hakim kararı ile gerçekleştirilebilmektedir. Genellikle isim benzerliği olan kişilerce veya isminden hoşlanmayan kişilerce talep edilmektedir. Zaman zaman ise ismin konulduğu tarihte beğenilen bir isim daha sonra herhangi bir sebeple istenmeyen bir isim haline gelebilmektedir. Örneği Fatmagül ismi eski tarihlerde oldukça kullanılan bir isim iken bir televizyon dizisi sonrasında bu isme sahip kimi kişiler isim değiştirme veya başka bir isim daha eklenmesi yoluna gitmişlerdir.

İsim değiştirmek

mevcut ismin tamamen değiştirilmesi yoludur. Bu süreçte yine mahkeme kararı ile sonuca erdirilebilmektedir. İsim değiştirmede isim veya soyisim tümden değiştirilebilmektedir. Bu aşamada kişinin TCKN değişmemekte, sadece isim ve/veya soyisim değiştirilmektedir. Bu aşamada yasanın öngördüğü bazı durumlar vardır ve bunların gerçekleşmesi gerekmektedir. Doğrudan bir sebep olmadan isim değişikliği zorluklarla karşılaşmaktadır. Bu nedenle muhakkak bir gerekçeye dayandırılarak isim ekleme, isim değiştirme ve isim düzeltme yapılabilmektedir. Aynı zamanda isim çıkarma da yapılabilmektedir. İki isimli olan bir kişi isminin birinden hoşlanmıyor ise bu ismi değiştirebileceği gibi ismi tamamen de kayıtlardan çıkartabilmektedir.

Türk Medeni Kanunu bu hakkı tanımakta ve yazımızın başında da belirttiğimiz üzere sıklıkla uygulaması olan bir durumdur. Mahkeme aşamasında 2 tanık bulundurulan isim konulu davalarda süreç çok uzun olmamakta ve karardan sonra mahkeme kararı ile ilanı da yaptırılmaktadır. Ad değiştirme sonuca erdiğinde kimlik nüfus müdürlüğü tarafından yeniden düzenlenir.