Hukuk Sigortası

1-Hukuk Sigortası nedir ?

Hukuk sigortası, sigorta şirketinin ödenen prim karşılığında, poliçe kapsamındaki hukuki olaylarda mahkeme masrafları ve avukat ücretini ödemeyi üstlendiği bir sigortadır.

2- Hukuk sigortası ne işe yarar?

Türkiye’de yaşıyorsanız gerçekten çok işinize yarayacağını düşünüyorum.Çünkü bir çok kişi haklı olduğu davayı sırf yargılama giderleri ve avukatlık ücretleri dolayısıyla açmaktan vazgeçmektedir.Hak arama hürriyeti anayasal bir haktır.Ancak salt ekonomik boyutu dolayısıyla insanlar hakkını aramaktan vazgeçiyor olmaları bu hürriyeti kısıtlamaktadır.Bu açıdan hukuk camiası adına güzel bir gelişme olup, yaklaşık olarak  yıllık 250 TL ve civarı primler karşılığında 10.000 TL civarı tutarında avukatlık ücreti ve yargılama giderleri karşılayan hukuk sigortası poliçesi sayesinde herkes hakkını arayabilecektir.

2-Hukuk sigortam var hukuk sigortasına bakan avukat arıyorum?

Hukuk sigortası bu yıl itibariyle uygulanmaya başlandığı için bu alanda mutlaka uzman bir avukattan destek alınması gerektiğini sigortalılara tavsiye ediyoruz.Sigorta hukuku alanında teorik ve pratik bilgiye sahip olması hukuk sigortasına bakan bir avukatın olması sigortalı ile sigorta şirketi arasındaki bürokrasinin takibinin yapılması ve takip sonucundan olumlu netice alınması açısından önem arz etmektedir. Sigorta şirketleri yapmış oldukları hukuk sigortalarında sigortalıya yaşamış olduğu olayın sigorta kapsamına girip girmeyeceği hususunda araştırma yükümlülüğünü sigortalıya yüklemiştir.Bu nedenle hukuk sigortasına bakan avukatın bu konuda bu bürokrasiyi hızlıca çözerek tekrar mağduriyet yaşamamanızı sağlaması gerekir.

3-Hukuk Sigortası yaptırmak istiyorum bu sigortayı hangi şirketler yapar?

Bu poliçeyi ülkemizde sadece Turkish Express Grubu ve Güneş sigorta ortak girişimi olarak yapıyor.İlerleyen günlerde hukuk sigortası yapan şirketlerin sayısının artacağını düşünüyorum Hukuk sigortası ülkemizde sigorta hukuku alanında aslında çok uzun zamandır uygulanmaktadır.Zorunlu trafik sigortaları, araç kaskoları, yangın sigortası, işyeri sigortası gibi sigorta poliçelerinde bağımsız olarak olmasa da yer almaktadır.Bağımsız olarak yani yangın sigortası gibi ayrı bir sigorta olarak yapılmaya başlanmasına yeni yıl ile başlanmıştır. Bu nedenle hukuk sigortasından faydalanılabilmesi için bu konuda uzman kadroların hızlı bir şekilde artırılması gerekir.

 

 

3-Hukuk Sigortam var istediğim avukattan bu konuda yardım alabilir miyim?

Sigortacı hukuki himaye talebini kabul ettiği takdirde sigortalı, danışmak veya poliçe kapsamındaki menfaatlerini savunmak üzere avukatını kendisi seçer. Sigortacı, sigortalıya avukatın seçimi konusunda herhangi bir öneri de ya da yönlendirmede bulunamaz.Bu nedenle hukuk sigortası olan kişiler avukatı seçmekte serbesttirler.Daha önceden vekaletinin bulunduğu bir avukat var ise ve bu alanda teorik ve pratik bilgiye sahip ise sigortalı bu avukatından da faydalanabilir.Sigorta şirketinin hukuki himaye yardımını kabul etmesi ile birlikte sigortalı yaşamış olduğu uyuşmazlık ile ilgili ihtisaslaşmış istediği avukatı seçme hakkına sahiptir.

4-Hukuk Sigortası hangi masrafları karşılar?

Avukatlık asgari ücret tarifesinden daha az olmamak üzere poliçede belirlenen avukatlık ve danışmanlık ücretleri sigorta kapsamı içindedir.Avukata ait olması gereken vekalet ücreti, tahsil edildiğinde sigortacıya ödenecek masraflardan değildir ve bunun aksi kararlaştırılamaz. Sigorta şirketi sadece bir avukatın ücretini karşılamak ile yükümlüdür.Bu nedenle ben boşanma davam için iki ayrı avukat tayin etmek istiyorum her ikisininde ücretlerinin hukuk sigortasından karşılanmasını talep ediyorum diyemezsiniz.Sigorta şirketi boşanma davanız ile ilgili sadece bir avukatın ücretlerini ve yargılama masraflarını karşılayacaktır.

 

5- Sigorta şirketlerinin hukuk müşavirliğinde, bünyesinde veya tavsiyede bulunduğu avukatlar ile çalışılması sorun teşkil eder mi?

 Sigorta şirketlerinde avukatlar, hukuk müşavirliklerinde veya hukuk sigortası hasar servislerinde istihdam edilebilirler.Hukuk müşavirliklerinde çalışan avukatlar şirketin taraf olduğu dava veya uyuşmazlıklarda şirketin çıkarlarını korumak ile yükümlüdürler.Bu nedenle bu birimde çalışanların hukuk sigortasına ilişkin hasarları incelemesi, sigortalıların savunmasını, avukatlığını üstlenmesi veya yargılama dışı işlerde yardımda bulunması mümkün değildir.