Etkin Pişmanlık

Etkin pişmanlık

kişinin işlediği suçtan dolayı pişmanlık duyması, yaptığı ceza unsuruna tabii olan fiilin kötü taraflarını yok etmeye çalışması ve sergilediği olumlu davranışlardan ötürü ceza türünde indirim gibi faydalar elde etmesini sağlayan bir ceza alt kurumudur. Alınan ceza kapsamında etkin pişmanlığın uygulanabilmesi bazı temel şartlara dayanmaktadır. Suçun niteliğine, kasıt durumuna, kişinin olumlu davranışlarına göre ceza indirimi yani etkin pişmanlık yasası uygulanabilir. Bu ceza indirimleri sadece Türk Ceza Kanunu hükümlerince belirlenen ve etkin pişmanlık kapsamına giren cezalara uygulanmaktadır. Genel olarak TCK hükümlerince adli cezalar pişmanlık yasasından faydalanır.

Etkin Pişmanlık Yasası ile Ceza İndiriminden Nasıl Faydalanılır?

 

TCK hükümleri gereğinde iki farklı şekilde ceza indiriminden yararlanmak mümkündür. İlk olarak suçlu bulunan kişi, gerçek suçun ortaya çıkması için azmettirenleri, suç ortaklarını, suçun işleniş şeklini ve soruşturma kapsamına alınacak tüm suç faillerini bilgi yoluyla temin ederek, ceza indiriminden faydalanabilir. İkinci yöntem ise, pişmanlık yasası gereğince suçu işleyen kişinin karşı tarafın tüm hasarlarını karşılar bir tazmin yaratması ile ceza indirimden yararlanabilir.

Pişmanlık Yasasının Uygulanma Şartları

Etkin pişmanlık yasası 5237 sayılı TCK hükümlerinde her suç için değil, sadece hükümler kapsamında belirtilen özel suçlara işlemektedir. Bu açıdan etkin pişmanlık bazı suç faillerinin cezasının tamamını ortadan kaldırırken, bazı faillerinde ceza indirimi almasını sağlamaktadır. TCK kapsamında, pişmanlık yasasının uygulanma şartları arasında;

-Suç failinin işlediği suçun pişmanlık yasası kapsamına giriyor olması,
-Suçun bit teşebbüs esnasında değil, tamamlanmış şekilde bulunması,
-Failin etkin pişmanlık yasasında bulunan hükümlerde aktif olarak yer alması,
-Failin etkin pişmanlıktan yararlanmak için iradesini sürdürebilmesi yer almaktadır.

Ceza İndirim Oranı

Failin, pişmanlık yasası kapsamında ceza indirim oranı işlediği suça, suçun niteliklerine, bilgi paylaşımına, tazmin şekline ve adaletle ortak olma zamanına göre değişmektedir. TCK kapsamında pişmanlık ceza indirim oranının üst sınırı belirlenir ve hakimin kanunen bu sınırı aşmadan cezanın niteliğine göre indirim yapması beklenir. Bu açıdan, TCK hükümlerinde belirtilen üst sınır aşılmadan, hakim kendi iradesini ve failin durumunu gözeterek, her suça farklı oranda ceza indirimi uygulayabilmektedir.

 

Konu hakkında bizimle iletişime geçmek için https://www.batur.av.tr/iletisim