Cinsel İstismar ve TCKda Alacağı Ceza nedir?

 

Kişinin rıza göstermediği veya anlamlandırma becerisinin olgunlaşmadığı halde, saldırganın cinsel dürtülerini tatmin etmek için kişiyi kullanmasına cinsel istismar denilmektedir. Kişinin rızası olmadan güç ve tehdit kullanılarak yapılan cinsel istismar büyük cezalar ile cezalandırılmaktadır. Ülkemizde ise cinsel istismar çocuk yönünden değerlendirilmektedir. Çocuğun önünde cinsel ilişkiye girme, erken yaşta evlenmeye zorlama ve çocuk pornosu izleme de TCK 103 kapsamında çocuğun cinsel istismarı suçlarına girmektedir.

Hiç kimse bir başkasının bedeninin gizli alanlarını tecavüz etme hakkına sahip değildir. Sadece dokunma ile gerçekleşmeyen cinsel istismar, kimi zaman sözle ve davranışla da gerçekleştirilebilmektedir. Her yerde ve her konumda kişinin iradesi dışı meydana gelen cinsel istismar, telafisi mümkün olmayan sonuçlar doğurmaktadır. Tanımayan kişilerden cinsel istismar meydana gelebileceği gibi tanıdık kişilerden de bir istismar gelebilmektedir.

Cinsel İstismar Nedir?

Her kültürde ve toplumda yaşanma ihtimali olan cinsel istismar, bir suç olarak değerlendirilmektedir. Cinsel istismarı haklı kılmaya yönelik hiçbir tutum içerisine girilmemekte ve yasalar ile cinsel istismar cezalandırılmaktadır. Cinsel mağduriyeti ifade eden cinsel istismar kişinin zorla veya tehditle cinsel eylemlere katılmaya zorlanmasıdır.

 

Cinsel İstismar Faali Kimdir?

Kız ve erkek çocukları cinsel istismara uğramakta ve muazzam bir sır saklama baskısı altında bulunan çocuk, tecavüz failinin kim olduğunu genellikle söylememektedir. Cinsel istismar failinin meydana çıkması için soğukkanlı davranılmalı ve profesyonel destek alınmalıdır. Cinsel istismarının failinin ortaya çıkarılması zor bir durum olduğundan, özverili olmak gerekmektedir.

Çocuk iyi bir şekilde anlaşılmaya çalışılmalı ve çocuğa kötü herhangi bir harekette bulunmaktan sakınılmalıdır. Kendisine yapılan hareketlerden rahatsızlık duysa da bir çocuk cinsel istismar durumunu anlayamamaktadır. Başına gelen şeyden utanan çocuk, kendisini suçlu hissetmekte ve cinsel istismarı gizlemeye çalışmaktadır. Ebeveynler çocuklarına özel bölgeleri anlatmalı ve rahatsız bir durum ile karşılaştığında ne yapması gerektiğinden bahsetmelidir.

Cinsel İstismarda Bulunan Kişi TCK Kapsamında Hangi Cezaları Alır?

Cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, ağırlaştırıcı cezalar almaktadır. TCK kapsamında 15 yaş kriteri bulunmakla birlikte 18 yaşından küçük 15 yaşından büyük olan çocuklara yönelik cinsel istismar davranışlarında da ciddi cezalar verilmektedir.

15 yaşından küçük bir çocuğa yapılacak olan her türlü cinsel istismar davranışı, cinsel istismar suçu olarak kabul edilmektedir. Son derece geniş bir anlama sahip olan ”cinsel davranış” kavramı, suçun oluşu bakımından son derece önemlidir. Cinsel bir davranışın cinsel saldırı özelliği taşıması, verilen cezanın boyutunu belirlemektedir.

Tecavüz ile İstismar Arasındaki Fark Nedir?

Bir kimsenin vücut dokunulmazlığını ihlal etmesi durumunda cinsel istismar olurken, bir kimsenin başka bir kimseye bedensel bir temasta bulunmasıysa tecavüz olarak nitelendirilmektedir. Cinsel ilişkiye zorlama tecavüzdür ve kişinin iradesi hiçe sayılmakta, baskı ve tehdit yolu ile cinsel ilişkiye girilmektedir. Kişinin izni dışında gerçekleşen tecavüzde, amaç her zaman cinsel tatmin olmamaktadır.

Cinsel istismarda görünürde bir fiziksel zorlama veya güç gösterisi yoktur ama manipülasyon ve hile vardır. Cinsel istismar da tecavüz kadar ciddi bir durumdur. İnsanların çocukluk zamanlarında yaşadıkları travmanın nedeni, çoğu zaman cinsel istismar olmaktadır. Tecavüz suçuna 6 ile 12 yıl arasında bir ceza verilirken, cinsel istismar suçuna 4 ile 12 yıl arasında bir ceza verilmektedir.

Tecavüz ve Cinsel İstismar Dosyalarında Avukatın Rolü Nedir?

Tecavüz, cinsel istismar ve çocuğun cinsel istismarı dosyalarında avukat ne kadar profesyonelse konu o derece daha iyi yönetilir ve davalarda daha iyi sonuçlara erişilir. Cinsel istismar ihbarlarının artması, cinsel istismar dosyalarında avukata düşen rolün artmasına neden olmaktadır. Tüm bunların yanında kimi zamanda iftiralar ile masum kişiler cezalandırılmakta ve şikayet dosyaları yürütülmektedir. İftira nedeniyle uzun yıllar ceza alıp hapis yatan kişilerin sayısı azımsanmayacak boyuttadır. Avukatınız bu aşamaları en iyi şekilde yönetip en iyi delillerle, en iyi yöntemlerle çalışacaktır.

Avukat veya Dedektif Cinsel İstismar Olayını İnceleyebilir mi?