Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar

Ülkemizde insan vücudunun mahremiyetine karşı işlenen suçlar Türk Ceza Kanunu’nun 102 ile 105’inci maddeleri arasında düzenlenmiştir. 5237 Sayılı Kanuna son getirilen düzenlemelerle süreleri artırılan insan vücudunun mahremiyetine karşı işlenen suçlar; aynı zamanda farklı tarihlerde yapılan ceza indirimleri ve infaz iyileştirmelerinde de kapsam dışı tutulmaktadır.

Cinsel Dokunulmazlığa İşlenen Suçlar ve 5237 Sayılı TCK’daki Karşılıkları

5237 Sayılı TCK’da insan vücudunun mahremiyetine karşı işlenen suçlar dört gruba ayrılmıştır. Her suç grubunun cezai yaptırım dereceleri birbirinden farklı olsa da toplu olarak bakıldığında her ceza maddesi oldukça caydırıcı bir niteliğe sahiptir. Aşağıda maddeler halinde insan vücudunun mahremiyetine karşı işlenen suçlar ve bu suç türlerine verilen cezalar belirtilmiştir.

– TCK 102. Madde: Bir bireyin vücut dokunulmazlığını herhangi bir şekilde ihlal eden kişiye iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür. Maddede suçun ağırlaştırılmış halleri de ayrıca belirtilerek her bir fiilin niteliğine göre daha ağır cezaya tabi tutulması mümkün kılınmıştır. Suçun vücuda organ veya başka bir cisim sokulması suretiyle işlenmesi durumunda ise verilecek ceza alt sınırı 7 yıla üst sınırı 12 yıla yükseltilmektedir.

– TCK 103. Madde: Ülkemizde sık sık karşılaştığımız çocuklara karşı işlenen cinsel suçlar için cezai yaptırım uygulayan kanun maddesidir. Bir çocuğun vücut dokunulmazlığının ihlal edilmesi durumunda verilecek ceza 3 yıldan 8 yıla kadar hapis cezası olarak tanımlanmıştır. Suçun; çocuğun vücuduna organ veya herhangi bir cisim sokulması suretiyle işlenmesi durumunda ise verilecek cezanın alt sınırı 8 yıl üst sınırı 15 yıl olarak düzenlenmiştir.

– TCK Madde 104 ve 105: 104. maddede reşit olmayan birey (15 ila 18 yaş arası) ile cinsel ilişki için 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörülmüştür.105. Maddede ise cinsel taciz suçuna karşı 3 aydan 2 yıla kadar hapis cezası belirtilmiştir.

 

Cinsel Suçların Diğer Suçlarla Birlikte İşlenmesi

Cinsel suçlar , tecavüz, cinsel taciz pek çok kez kişiyi hürriyetinden alıkoyma suçu ile birlikte işlenmektedir. Bu durumda oluşan diğer suçlar için de TCK’da belirtilen ilgili maddelere göre ayrıca ceza verilmektedir.