Ceza Avukatları ve Ağır Ceza Avukatlarının Özellikleri

 

Hukuk sistemi hem ülkemizde hemde dünya çapında artık çok geniş bir alanda hizmet veriyor. Gündelik hayatta uyuşmazlıkların türü ve çeşitlerinin fazla olmasından dolayı bu uyuşmazlıklara konu olan olaylara bakan hukuk türleri de birbirinden farklı özellikler içeriyor. Hangi tür dava olursa olsun davanın başlangıcından nihai sonucuna kadar geçen süre içerisinde hukuk anlamında makamlar bir silsile yolu ile davalara bakarlar.

Davaya konu olan olayın görüşüldüğü ilk merci savcılık makamı iken davanın kesin olarak sonuçlanmasını sağlayan makam da Yargıtaydır. Davanın başından en son aşama olan Yargıtay aşamasına kadar geçen süre davanın özellik ve niteliklerine göre değişiklik gösteriyor.

Yargıtay Nedir ve Nerededir?

Yargıtay, ceza ve hukuk davalarının en son karar merci olarak biliniyor. Yerel mahkemece görülen davaların yerel mahkeme tarafından gerekçeli karara bağlanması ilgili davanın yargıtaya taşınması sürecini de başlatıyor. Yerel mahkemenin vermiş olduğu gerekçeli karar taraflara tebliğ edildikten sonra taraflarca tebliğ tarihinden itibaren yasal süresi içerisinde yerel mahkemenin gerekçeli kararını yargıtaya itiraz edebiliyorlar. Kısacası Yargıtay ceza ve hukuk davalarında son karar merci olarak dikkat çekiyor.

Yargıtayın merkezi Ankara’da olup, davaların kesin karar merci olarak hizmet veriyor. Yargıtayın herhangi bir şubesi söz konusu değildir. Kendi içerisinde bir takım alanlara ayrılarak hizmet veriyor.

Yargıtay Hukuk ve Ceza Daireleri Ne İş Yapar?

Yargıtay, iki ana kola ayrılıyor. Birisi Yargıtay ceza dairesi diğeri de Yargıtay hukuk dairesidir. Yargıtay ceza dairesi ceza davalarının temyiz aşamasında görüldüğü dairelerdir. Yargıtay hukuk dairesi de hukuk davalarının temyiz aşamalarının değerlendirildiği ve nihai kararların verildiği dairedir.

Yargıtay hukuk daireleri genel olarak temyiz incelemelerinin görüşülmesinin yanı sıra davanın neticelenmesi konusunda zaman kayıplarını gidermek, iş birliği, akademik çalışmaları ve uzmanlaşmayı desteklemek, hukuksal anlamda gelişen problemlere karşı sorumluluk üstlenerek yönlendirici ve yöneten olmak gibi bir takım vasıfları söz konusudur.

Yargıtay hukuk daireleri kendi içerisinde medeni hukuk daireleri, ticaret ve borçlar hukuku daireleri, gayrimenkul hukuk daireleri ve iş ve sosyal güvenlik hukuku daireleri olarak dört farklı alandan meydana geliyor.

Yargıtay ceza daireleri de davaların nitelik ve özelliklerine göre kendi içerisinde farklı dallara ayrılıyor. Yerel mahkemenin kararlarını temyiz aşamasında incelemenin yanı sıra temyiz ve dava süresinin kaliteli bir şekilde kullanmak, davaların zamanında karara bağlanmasını sağlamak, akademik çalışmalara destek olmak, iş bölümü ve ceza davaları içerisinde meydana gelen aksamaları gidermek ve engellemek gibi bir takım görevleri söz konusudur.

Yargıtayda Avukatların İşlevi Nedir?

Temyiz aşamasına gelmiş davalarda yargıtay tarafından incelenen dosyalar en kısa süre içerisinde karara bağlanır. Taraflar dilerlerse avukatlarının temyiz aşamasında da görevde olmasını isteyebilirler. Avukatlar yargıtay ceza dairelerinde davanın temyiz aşamasında ceza dairesi heyetine davanın seyri ile ilgili görüşlerini, yerel mahkemenin vermiş olduğu kararın neden ve hangi hükümlere göre bozulması ya da onanması gerektiğini sözlü ya da yazılı olarak dile getirebiliyorlar.

Avukatlar yargıtay ceza dairesinin ilgili dava ile ilgili karar vermesini hukuki dayanaklarına dayanarak belgeleyebilir. Bu durum yargıtay ceza dairelerinin kararlarını yerel mahkeme öncesinde ilgili avukatlara bildirmesine neden oluyor. Birçok davanın yargıtay aşamasına geçtiği ancak çok az davada ceza avukatı olarak yargıtayda görev alındığı biliniyor. Yargıtay, ceza avukatı olarak ilgili davanın taraflarından birisi olması nedeni ile dava ve temyiz aşaması ile ilgili ceza avukatlarına gerekli söz hakkını veriyor.

Ceza davalarının yargıtaydaki süreci zaman aldığı için yargıtay ceza dairesi ilgili dava ile ilgili duruşmanın ne zaman yapılacağı konusunda ceza avukatına tebligat çıkararak bilgilendiriyor. Bu bilgi ile birlikte ceza avukatı ilgili duruşma tarihinde yargıtayda hazır bulunuyor. Yargıtay avukatı olarak halk arasında nitelendirilen ceza avukatları bu sürece vakıf olmakla beraber süreci en iyi şekilde yürütmektedirler.

Yargıtayda Avukatlar Neler Yapabilir?

Yargıtaydaki duruşmalara ceza avukatı olarak katılan avukatların birçok işlevi söz konusudur. Öncelikle davanın temyiz edilerek yargıtaya gelmesi yerel mahkemenin kararının uygun bulunmadığının göstergesi olduğu için, ceza avukatları yargıtayda yerel mahkemenin vermiş olduğu kararların ceza kanununda hangi hüküm ve maddelere göre uygun olmadığını ibraz edebilir.

Bunun yanı sıra ağır ceza avukatı olarak görev yapan avukatlar yargıtayda, yerel mahkemede yapamadıkları savunmaları ya da sonradan dava konusuna eklenen bir unsur söz konusu ise yargıtay ceza dairesi huzurunda sözlü ya da yazılı olarak dile getirebilirler. Bu nedenle ağır ceza avukatı yargıtayın yerel mahkemenin kararını bozması ya da onaması yönünde oldukça büyük bir etkiye sahip olabilir.

Yargıtaydaki Duruşmalarda Avukat Bulundurmak Zorunlu Mudur?

Yargıtaydaki davalarda avukat bulundurmak zorunlu değildir. Bunun ana nedeni yerel mahkeme sürecinde avukatlar dava ile ilgili gerekli savunma ve şikayetlerini yaptıklarından yargıtay aşamasında zorunluluk söz konusu değildir. Ancak davanın tarafları yerel mahkeme kararından sonra dava ile ilgili önemli bir gelişme söz konusu olduysa yargıtay duruşmalarına avukatlı bir şekilde katılmayı talep edebilirler. Bu durum tamamı ile tarafların taleplerine bırakılmış bir durum olarak dikkat çekiyor.

Yargıtaydaki duruşmalarda avukat bulundurmak zorunlu olmadığı gibi duruşmalara avukat ile katılamayacağı yönünde herhangi bir hüküm de söz konusu değildir.

Ceza Davalarında Avukatın Önemi

Ceza davaları, Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre görülen davalardır. Bu davalar Türk Ceza Kanunun yer alan maddelerin ihlal edilmesi nedeni ile yaptırımı ceza olan davalar olarak biliniyor. Bu cezalar adli para cezaları olabileceği gibi tarafların özgürlüklerini kısıtlayıcı süreli hapis cezaları da olabilir.

Ceza davalarının yaptırımının maddi müeyyide içermesi ceza avukatı açısından büyük bir sorumluluk gerektiren bir durumdur. Bu nedenle ceza avukatları müvekkillerinin tüm haklarını, uğramış oldukları haksızlıkları, dava neticesinde müvekkillerinin uğramış oldukları zararların nasıl tanzim edileceğine dair bir takım kanun maddelerine istinaden taleplerde bulunabilirler.

Kendisini savunmak zorunda kalan, üzerine suç isnat edilen kişilerin ağır ceza avukatı da müvekkillerinin ceza almamaları için gerekli hazırlıklarını kapsamlı bir şekilde yaparak dava sürecini en iyi şekilde geçirmek ister.

Ağır Ceza Avukatlarının Önemli Özellikleri

Ağır ceza avukatlarının birçok önemli özelliği söz konusudur. Bunların en başında ceza davalarının sürecinin nasıl işlediğini çok iyi bilmeleridir. İsnat edilen suçun mahkemece kabul edilmemesi ya da haksızlığa uğrama durumunda haksızlığa uğranıldığının mahkemece kanaat getirilmesi yönünde hukuk çerçevesi içinde yerel mahkemede büyük rol oynarlar. Ağır ceza avukatları ceza davasına neden olan konunun mahkeme huzurunda açıklığa kavuşturulması için çok titiz çalışma yaparak ilgili konunun tam anlamı ile idrak edilmesini sağlar.