AİHM – Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başvuru

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ’NE BAŞVURU ( AİHM )

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ’ne başvuru yapılması için gerekli koşulları içeren İçtüzüğün 47. maddesi yeniden düzenlenmiş ve 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

AİHM sitesinden güncel başvuru formunun indirilerek doldurulması gerekmektedir. Form doldurulurken ilgili tüm alanların doldurulması şarttır. Mahkeme, iş yükünün fazlalığının da etkisiyle yapılan başvuru hataları nedeniyle artık usulden ret kararları vermektedir. Örneğin; Gerçek kişi başvurucu bakımından formda yer alan cinsiyet alanının doldurulmaması nedeniyle başvuru usulden reddedilecek ve telafisi mümkün olmayacak hak kayıpları meydana gelebilecektir.

Başvuru formuna http://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=applicants/tur&c= adresinden, Mahkeme’ye Başvuru bölümünden ulaşabilirsiniz.

Mahkeme İçtüzüğü’nün 47. Maddesi ile ilgili yeni düzenlenmiş şekline (http://www.echr.coe.int/Documents/Rule_47_TUR.pdf ) adresinden ulaşabilirsiniz.

Yeni düzenlemeler kapsamında İçtüzük 1-c “Başvurucunun temsil edildiği durumlarda, başvuru formunun yetki belgesi bölümünde tarih ve başvurucunun ıslak imzası olmalıdır. Aynı şekilde, temsilcinin de başvurucu adına hareket etmeyi kabul ettiğini belirtmesi bakımından başvuru formunun yetki belgesi bölümünde temsilcinin de ıslak imzası bulunmalıdır.” düzenlemesi uyarınca yapılan başvurularda; gerçek kişilerin başvurularının avukatlar tarafından yapılması durumunda hem başvurucu kişinin/kişilerin hem avukatların başvuru formunu imzalaması gerekmektedir.

AİHM başvurucunun tüzel kişi olması durumunda ise Mahkeme İçtüzüğü 47/3.1-d maddesi uyarınca başvuruyu yapan kişinin başvurucuyu temsile yetkili olduğunu gösteren belge veya belgelerin eklenmesi gereklidir. Avukat ile temsil durumunda başvuru formunun hem avukat hem tüzel kişi yetkili temsilcisi tarafından imzalanacağı, avukatın aynı zamanda tüzel kişi yetkili temsilcisi olması durumunda başvuru formunu hem avukat hem yetkili temsilci olarak ayrı ayrı imzalayacağı düzenlenmiştir. 

Başvuru formunun doldurulmasına ilişkin ayrıntılı açıklama için bakınız; http://www.echr.coe.int/Documents/Application_Notes_TUR.pdf

AİHM sözleşmesine ek 15 No’lu Protokol’ün onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun, 18 Şubat 2016 tarih ve 29628 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanmakla beraber diğer taraf devletlerin de protokolü onaylamasına ilişkin süreç tamamlanmadığından başvuru için 6 aylık süre devam etmektedir. Bu süreçte sizi en iyi AİHM avukatı temsil edecektir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Avukatı olarak süreci sizin adınıza en iyi avukatınız yönetecektir.

TBB