5651 Sayılı Kanun Hakkında Bilinmesi Gerekenler ve Sorular

5651 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ SIKÇA SORULAN SORULAR

5651 sayılı yasanın çıkış amacı nedir?
(Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) web sayfasından alınmıştır.)
Yasanın çıkarılmasının iki amacı bulunmaktadır. Birincisi; İnternet’in önemli aktörlerinden olan içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumluluklarını belirlemektir. Diğer amaç ise; İnternet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usûlleri düzenlemektir.

5651 sayılı yasa ne zaman yürürlüğe girmiştir?
(TİB web sayfasından alınmıştır.)
5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” 23 Mayıs 2007 tarihinde 26530 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

5651 sayılı yasanın uygulanmasına yönelik olarak çıkarılan Yönetmelikler hakkında bilgi verebilir misiniz?
(TİB web sayfasından alınmıştır.)
30 Kasım 2007 tarihli “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile 26716 sayılı 1 Kasım 2007 tarihli “İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında Yönetmelik” Başbakanlıkça hazırlanmış ve 26687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından hazırlanan “Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ise 24 Ekim 2007 tarihinde 26680 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

İçerik Sağlayıcı ne demektir; birimlerimiz, personelimiz, öğrencilerimiz İçerik Sağlayıcı mıdır?
İnternet ortamı üzerinden sunulan her türlü bilgi veya veriyi üretmek, değiştirmek ve sağlamak, içerik sağlama faaliyeti olarak nitelendirilmektedir. Bu nedenle, İnternet ortamında bir web sayfasına sahip olan Üniversitemizdeki birimlerimizin ya da kişisel web sayfasına sahip olan personel ve öğrencilerimizin İçerik Sağlayıcı tanımına girdiği değerlendirilmektedir.

İçerik Sağlayıcıların ne gibi sorumlulukları vardır?
Yasaya göre; içerik sağlayıcılar, İnternet ortamında kullanıma sundukları her türlü içerikten dolayı yasalara karşı sorumludurlar. Bu nedenle birimlerimiz kurumsal anlamda; personel ve öğrencilerimiz kişisel anlamda, İnternet ortamında sağladıkları içerik nedeniyle yasalara karşı doğrudan sorumludurlar.

İçerik Sağlayıcı suç teşkil eden bir siteye sayfasından bağlantı verdiği takdirde sorumlu mudur?
(TİB web sayfasından alınmıştır.)
Bu konu tartışmalı olmakla birlikte, bağlantı verme, suç teşkil eden içerikleri dolaylı benimseme şeklinde anlaşılabileceğinden sorumlu olacağı ileri sürülebilir, ancak bu konuda nihai kararı adli makamlar verecektir.

Yer Sağlayıcı nedir; kimler Yer Sağlayıcı olabilir
Yer sağlayıcı; İnternet ortamında, hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişilerdir. Gerçek kişiler, kamu kurumları, dernekler, şirketler vakıflar vb. kuruluşlar yer sağlayıcılığı faaliyetinde bulunabilirler.

Yer Sağlayıcının yer sağladığı içerik dolayısıyla herhangi bir sorumluluğu var mıdır?
Yer sağlayıcının içerik konusunda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Ancak yasaya göre; hukuka aykırı içerikten haberdar edilmesi halinde bu içeriği yayından kaldırmakla yükümlüdür.

Yer Sağlayıcının diğer yükümlülükleri nelerdir?
Yasa kapsamında yer sağlayıcının bilgilendirme yükümlülüğü ve Yer Sağlayıcı Trafik Bilgisini 6 ay süreyle saklama yükümlülüğü vardır.

Bilgilendirme yükümlülüğü kapsamında, iletişim başlığı altında yer alması gereken tanıtıcı bilgiler nelerdir?
Bilgilendirme yükümlülüğü kapsamında birimler için tanıtıcı bilgiler:

Birimin adı
Sorumlu kişi(ler)
Yerleşim Yeri
E-posta Adresi
Telefon Numarası
Bilgilendirme yükümlülüğü kapsamında mensup ve öğrenciler için tanıtıcı bilgiler:

Ad Soyad
Yerleşim Yeri
E-posta Adresi
Telefon Numarası
Bilgilendirme yükümlülüğünün yerine getirilmediği durumda cezai yaptırımı var mıdır?
Bilgilendirme yükümlülüğü yerine getirmeyen sağlayıcılara, yasa gereğince, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından para cezası verilir.

 

Yer Sağlayıcı Trafik Bilgisi Nedir?

Yer sağlayıcı trafik bilgisi, İnternet ortamındaki her türlü yer sağlamaya ilişkin olarak; kaynak IP adresi, hedef IP adresi, bağlantı tarih-saat bilgisi, istenen sayfa adresi, işlem bilgisi (GET, POST komut detayları) ve sonuç bilgisi gibi bilgileri ifade etmektedir. Bu konudaki teknik açıklamalar “Yer Sağlayıcı Trafik Bilgisi” isimli belgede yer almaktadır.

İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı ne demektir?
Kişilere belli bir yerde ve belli bir süre İnternet ortamı kullanım olanağı sağlanmasıdır.Başbakanlık, bakanlıklar, kamu kurumları, şirketler konuya örnek olarak verilebilir.

İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcıların yükümlülükleri nelerdir?
İki adet yükümlülükleri vardır. Birincisi; konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirler almaktır. İkincisi; İnternete bağlanan bilgisayarların İç IP Dağıtım Loglarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmektir.

İç IP Dağıtım Logu ne demektir?
Kendi iç ağlarında dağıtılan IP adres bilgilerini, kullanıma başlama ve bitiş tarih ve saatini ve bu IP adreslerini kullanan bilgisayarların tekil ağ cihaz numarasını (MAC adresi) gösteren bilgilerdir. Bu ifadede daha çok NAT (Network Address Translation) gibi dinamik olarak IP alan sistemler tanımlanmış olsa da, genel olarak bir IP adresinin hangi bilgisayar tarafından kullanıldığının ve bu bilgiden yola çıkarak kullanıcı tespitinin yapılması amaçlanmaktadır. Bu nedenle, birimlerde kişisel ve ortak kullanımda olan bilgisayarların IP adreslerinin bağlı olduğu MAC adreslerini kullanan kullanıcıların da kayıt altına alınması gereklidir. Bu konudaki bilgilere “İç IP Dağıtım Logu” isimli belgeden erişilebilir.

IP adresi ne demektir?
(TİB web sayfasından alınmıştır.)
Belirli bir ağa bağlı cihazların birbirini tanımak, birbirleriyle iletişim kurmak ve birbirlerine veri yollamak için kullandıkları, İnternet Protokolü standartlarına göre verilen adresi ifade eder. XXX.XXX.XXX.XXX (her X tek haneli bir doğal sayıyı ifade eder) gibi. İnternete bağlanan her bilgisayar IP adresi almak zorundadır ve bu adres sayesinde bilgisayarın hangi ülkeden veya şehirden bağlandığının tespit edilmesi mümkündür.

 

KONU HAKKINDA SORUNUZ VARSA SORUN CEVAPLAYALIM