Stajyer Ensar KURU

Stj. Ensar KURU Karabük doğumludur. İlköğrenimini Hatay da Özel Gümüş İlköğretim Okulu’nda, orta öğrenimini ise Gaziantep Özel Sunguroğlu Fen Lisesi’nde tamamladı. Ardından Özyeğin Üniversitesi Yabancı Diller Yüksek Okulu kapsamında İngilizce eğitimi almış olup orta seviyede İngilizce bilmektedir. İşbu hazırlık eğitiminin ardından 2013 yılında Özyeğin Üniversitesi Hukuk Fakültesi lisans eğitimine başlamıştır.

Lisans eğitiminin yanında Mülkiyet Hukuku ve Sorumluluk Hukuku Sertifika Programlarına katılarak sertifika almaya hak kazanmıştır. Aynı zamanda Kurgusal (farazi) Mahkeme alanında Uluslararası Ceza Mahkemesi ve NATO NME Similasyon Programında aktif olarak başarı göstermiştir. Ankara’da Türkiye Barolar Birliği’nin düzenlemiş olduğu Yasa Yapma Tekniği adlı Sempozyumda ve Gaziantep’te Adli Bilimciler Derneği’nin organize ettiği 2.Sağlık Hukuku Kongresi’nde yer almıştır.

Teorik-akademik eğitimin yanında pratiğin de önemli olduğunu düşünen KURU, bu amaçla Temmuz 2015’te Batur & Bölükbaşı Avukatlık Ortaklığı’nda çalışmaya başlamıştır. Bu süre zarfında, 2012 yılındaki değişikle getirilen Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru yolu hakkında araştırma yapma ve dilekçe yazma fırsatı bulmuştur. Ayrıca İdare Hukuku bağlamında güncel meselelerle ilgilenmekte olup, İcra Dairesi’ndeki genel işlemleri takip etme özelliğini de uygulamayla birlikte kazanmıştır. Sosyal Sorumluluk Projelerinin hayatımızın bir parçası olduğu yadsınamaz gerçeği karşısında AÇEV çalışmalarında gönüllü olarak faaliyetlerde bulunmuştur. Üniversitedeki Türk Tarih Kulübünün ve Tanıtım Ekibinin üyesidir.

Geleceğe ilişkin olarak ise özel hukuk alanında Ticaret Hukukuna ya da kamu hukuku alanında İdare Hukukuna yönelmeyi düşünmekte olan KURU, Sermaye Piyasası alanında yüksek lisans yapmayı planlamaktadır.