Buse Albay

Buse Albay ilk ve lise öğrenimi tamamladıktan sonra Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde hukuk eğitimini tamamlamıştır. 2013-2014 yıllarında Universitat zu Köln Rechtwissenschaftliche Fakultat (Hukuk Fakültesi)’nde Alman Özel Hukuku üzerine çalışmalar yapmıştır.

Şu anda da Türk-Alman Üniversitesi’nde Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans öğrenimine devam etmektedir. Başta ticaret hukuku, yabancılar hukuku, ceza hukuku ve idari yargı alanlarında olmak üzere çalışma ve faaliyetlerde bulunmaktadır.